Gå til indhold

Udvikling af nanoteknologiske løsninger med fokus på risikovurdering

Der er i stigende grad international opmærksomhed på de mulige risici, der er forbundet med nanoteknologiske materialer. Usikkerhed om risici kan derfor hæmme forskningens og erhvervslivets lyst til at udvikle og markedsføre nye nanoteknologier mv.

Udfordring og muligheder

De store uudnyttede muligheder i en fortsat udvikling af nanoteknologi skal udnyttes gennem en eksplicit dansk innovationsstrategi med en fortsat udvikling af risikovurderingsværktøjer.
De udviklede risikovurderingsværktøjer skal sikre en fortsat øget anvendelse af nanoteknologi i produktionen, og modvirke at markedsmæssige muligheder går tabt grundet samtidige problemer for sikkerhed og sundhed for de ansatte, der arbejder med nanoteknologi og -materialer.
Med etableringen af Dansk Center for Nanosikkerhed i 2012 er der – foreløbigt for tre år – skabt et solidt videnmæssigt grundlag for en stærk forskningsindsats omkring risici forbundet med de nye nanoteknologier. Men der er behov for aktiviteter, som sikrer et koordineret samspil imellem centrets sikkerhedsaspekt og initiativer i forskningsverdenen og erhvervslivet til fremme af en fortsat nanoteknologisk udvikling. Aktiviteterne skal sikre, at der på samme tid er fokus på såvel konkurrenceevne som forebyggelse. En sådan udvikling kan give Danmark en unik erhvervsmæssig førerposition på nanoområdet med en nanoerhvervsstrategi baseret på et koncept, hvor vi kan markedsføre banebrydende teknologier og produkter samtidig med en optimal risikovurdering og anbefalinger af eventuelle beskyttelsesforanstaltninger. Innovation af risikovurderingsværktøjer bygger således oven på den igangværende forskningsindsats på nanoområdet, og styrker samtidig de markedsmæssige muligheder for øget anvendelse af nanoteknologi.
Hovedsagen er, at der er arbejdspladser i en fortsat udvikling af nanoteknologi og udvidelse af de muligheder, der ligger i nanoteknologi. Mulighederne er ikke begrænset til bestemte produktområder, men finder anvendelse meget bredt. Nanoteknologi er imidlertid ikke nødvendigvis ufarligt og det er derfor afgørende, at der parallelt med den industrielle forskning, udvikling og innovation sker en sideløbende udvikling af risikovurderingsværktøjer, og netop dette særlige fokus giver en speciel dansk vinkel med vores traditionelle vægtning af sikkerhed og sundhed.

Målsætning

Gennem en bevidst målrettet innovationsindsats i forhold til risikovurderingsværktøjer styrkes nanoteknologiens anvendelsesmuligheder til gavn for dansk vækst, eksport og beskæftigelse.
Målet er, at Danmark skal være absolut førende i verden, ikke bare når det gælder forskning i mulige risici forbundet med nanoteknologi, men i særdeleshed i forbindelse med innovation af risikovurderingsværktøjer, der tillader en fortsat øget industriel udvikling og anvendelse af nanoteknologi. Det danske fokus på et godt arbejdsmiljø skal gøre danske virksomheder førende på verdensmarkedet i udvikling og anvendelse af nanoteknologi.

Innovationsbehov

Nanoteknologi er mange ting, og nanoteknologi anvendes i en lang række produkter, processer og produktionsprocesser. Hvis ikke udviklingen skal bremses grundet store risici for ansattes sikkerhed og sundhed, skal der ske en fortsat styrkelse af udviklings- og innovationsindsatsen i forhold til risikovurderingsværktøjer, således at produktionen og anvendelsen af nanoteknologi kan ske på en fortsat sund og sikker måde.

De danske forudsætninger

Danmark har de bedste forudsætninger, gennem etableringen af Dansk Center for Nanosikkerhed og gennem det danske GTS-system, hvor dansk Teknologisk Institut besidder en førerposition, når det gælder viden om nanoteknologi og de muligheder og begrænsninger der ligger heri.

Effekter og potentialer

De markedsmæssige og vækstmæssige perspektiver i nanoteknologi er meget store, men danske virksomheders anvendelsesmuligheder – og dermed arbejdspladser – kan bremses af utilsigtede risici og frygt for sikkerhed og sundhed.
Det skal modvirkes gennem en samtidig udvikling af risikovurderingsværktøjer, således at nanoteknologiens fulde potentiale for vækst og arbejdspladser indfries. Mulighederne bestyrkes af, at der er en fælles interesse blandt industri og forskning i at understøtte innovation i risikovurderingsværktøjer mv.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013