Gå til indhold

Out of the Cold chain

I 2015 ophører mælkekvoterne i EU med at eksistere og det er forventet at der bare i Danmark efterfølgende vil blive produceret omkring 1 mia. kg mælk mere end der gør i dag. Denne mælk kan, for at sikre en dansk og europæisk vækstagenda, afsættes med større økonomisk fordel udenfor EU.

Indsendt af

Mejeribrugets Forskningsfond

Resumé

Målet med denne satsning er, at kunne levere mejeriprodukter til et globalt marked, hvor kølekæden er ikke eksisterende, og samtidigt sikre at det sker med de høje danske standarder for fødevaresikkerhed og – kvalitet. Den teknologiske udvikling er her helt i centrum og det er oplagt med et stærkt samarbejde mellem mindre, teknologiske virksomheder og fødevarevirksomheder. Desuden er det yderst relevant at have et tæt samarbejde med myndighederne omkring fødevaresikkerhed af nye produkter. Udvikling af nye, holdbare produkter, som kan leveres udenfor kølekæden, vil være et stort fremskridt ift. bæredygtighed og vil åbne op for eksport til nye lande/områder.

Udfordring og muligheder

I 2015 ophører mælkekvoterne i EU med at eksistere og det er forventet at der bare i Danmark efterfølgende vil blive produceret omkring 1 mia. kg mælk mere end der gør i dag. Denne mælk kan, for at sikre en dansk og europæisk vækstagenda, afsættes med større økonomisk fordel udenfor EU. De danske fødevarevirksomheder eksporterer i forvejen en stor del af deres produkter og der er nu øget fokus på de nye vækstmarkeder udenfor EU, herunder BRIK-landene og for mejeriprodukters vedkommende også Mellemøsten, Kina og Nordafrika.

Danmark har en unik status ift. fødevaresikkerhed og sporbarhed, som senest er kommet til udtryk ved at kineserne har udpeget Danmark til et pilotprojekt for, hvordan Kinas nye, stramme lovgivning for fødevaresikkerhed skal gælde for import af mejeriprodukter. Dette vil give Danmark en stor fordel og et forspring i forhold til at eksportere mejeriprodukter og teknologi til Kina i fremtiden. I Kina er der også øget fokus på økologiske produkter og også på dette område har Danmark en konkurrencefordel.

En stor transport af fødevarer rundt i verden har selvfølgelig en stor indflydelse på klima og miljø. Mange fødevarer transporteres under køl, hvilket i sig selv er en høj omkostning i forhold til virksomhedernes økonomi og klodens klima. En reduktion i mængden af fødevarer der transporteres under køl, vil således være til gavn for både virksomheder og klima/miljø. 

Disse muligheder for vækst og eksport vil både komme virksomheder og den danske befolkning til gavn, idet det vil skabe vækst i form af nye job i Danmark og samtidigt øge den danske indtjening, som følge af en øget eksport. Desuden vil hensynet til fødevaresikkerhed generelt gavne den danske fødevareindustri som en pålidelig importvare for andre lande.

Målsætning

Målet er at kunne levere mejeriprodukter til et globalt marked, hvor kølekæden er ikke eksisterende, og samtidigt sikre at det sker med de høje danske standarder for fødevaresikkerhed og – kvalitet.
Dette vil udvikle og øge eksporten af danske mejeriprodukter til gavn for en national vækst og udvikling i det danske fødevareerhverv samt til gavn for det globale klima/miljø. Stor fokus på fødevaresikkerhed, teknologisk udvikling samt bæredygtighed vil gavne mennesker og miljø i både Danmark, EU og globalt.

Innovationsbehov

For at realisere målsætningen er der behov for en fokuseret indsats på udvikling af nye, innovative og holdbare produkter, som kan transporteres udenfor kølekæden. Den teknologiske udvikling er her helt i centrum og det er oplagt med et stærkt samarbejde mellem mindre, teknologiske virksomheder og fødevarevirksomheder. Desuden er det yderst relevant at have et tæt samarbejde med myndighederne omkring fødevaresikkerhed af nye produkter. 

Der er innovationsbehov indenfor områderne:

  • Teknologiske løsninger til at producere/distribuere/lagre udenfor kølekæden (nye konserverende procesteknologier, biokonservering, emballering etc.)
  • Måling og dokumentation af fødevaresikkerhed
  • Bæredygtig emballering
  • Udvikling af pulverprodukter
  • Basis produkter til at fremstille rekonstruerede produkter (Platform for rekombinerede produkter)
  • Optimerede logistik og distributionssystemer

En sådan satsning skal inkludere aktører indenfor mejeriindustrien, virksomheder som kan bidrage med teknologiske løsninger, logistik og distributionsudbydere samt et tæt samspil med offentlige myndigheder ift. fødevaresikkerhed og eksport af produkter/åbning af nye markeder.

De danske forudsætninger

Det danske mejeribrug har en stærk international profil med både små og store eksport virksomheder. Samtidig har danske produkter en høj status internationalt hvad angår fødevaresikkerhed, og det er vigtigt at udvikle og fastholde denne status for fortsat at kunne eksportere. Den danske model med et tæt samarbejde mellem industri og myndigheder ift. at opretholde den høje fødevaresikkerhed er en yderst vigtig forudsætning for at virksomhederne kan ekspandere på de internationale markeder, hvor fødevaresikkerhed fremover vil spille en større og større rolle.  

Effekter og potentialer

Først og fremmest vil en sådan satsning medvirke til at danske fødevarer bibeholder den høje fødevaresikkerhed som er efterspurgt globalt. Udvikling af nye, holdbare produkter, som kan leveres udenfor kølekæden, vil være et stort fremskridt ift. bæredygtighed og vil åbne op for eksport til nye lande/områder. Dette vil sikre en øget eksport og dermed skabe vækst og arbejdspladser i Danmark og det vil være muligt at eksportere ekspertise og know how i forhold til nyudviklede teknologier til fremstilling af disse produkter. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013