Gå til indhold

Kompetenceklynge omkring digitalt byggeri

Produktivitetsudvikling i byggeriet er generelt for ringe. Digital teknologi indebærer muligheder for omlægninger, som indebærer store gevinster i produktivitet. Indsatsområdet handler om brug af sammenhængende digitale strukturer i forbindelse med projektering, etablering, drift, renovering mv.

Indsendt af

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Resumé

Udfordring: Produktivitetsudvikling i byggeriet er generelt for ringe. Digital teknologi indebærer muligheder for omlægninger, som indebærer store gevinster i produktivitet.

Indsatsområdet handler om brug af sammenhængende digitale strukturer i forbindelse med projektering, etablering, drift, renovering og nedrivning af byggeri. Konkret indebærer det fuld-skala digitalisering via anvendelse af BIM (Building Information Model). Innovationsindsats på området forudsætter slutbrugerinddragelse, som kan ske med udgangspunkt i erfaringer og igangværende projekter i det almene byggeri, herunder indførelsen af ForvaltningsKlassifikation og IKT-krav. Perspektivet er blandt andet udbredelse af bygningsdigitalisering til andre boligtyper og evt. andre typer bygninger med henblik på realisering af højere produktivitet.

Danmark har ikke opbygget en egentlig styrkeposition på dette område endnu, men kravene på området er i dag relativt ambitiøse og omfatter både det statslige og almene byggeri. DK kan derved på sigt opnå en fremskudt position på området, hvis der oparbejdes solide erfaringer og vidensmiljøer.

Samarbejdsparter på det almene område kan blandt andet omfatte Landsbyggefonden, Byggeskadefonden, større boligorganisationer og private ejendomsadministratorer.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013