Gå til indhold

Arbejdspladsbaseret social innovation

Interessen for social innovation, hvor der lægges vægt på de samfundsmæssige behov bag innovationen, skaber nye muligheder for den arbejdspladsbaserede innovation, idet innovationens sociale aspekter kan bidrage til at skabe mening og engagement i innovationsprocessen.

Indsendt af

Roskilde Universitet

Resumé

Der etableres en bevægelse for arbejdspladsbaseret innovation, som baserer sig på private og offentlige virksomheders egne initiativer til udvikling af den arbejdspladsbaserede innovation. Denne bevægelse understøttes af tre forbundne netværk: virksomhedsnetværk, netværk mellem konsulenter/institutioner, netværk mellem forskere. Netværket mellem virksomhederne skal gøre aktiviteterne nærværende og relevante. Netværket mellem konsulenter/institutioner skal forbedre det støttesystem, virksomhederne kan trække på. Netværket mellem forskerne skal systematisere læring og effekter af de forskelligartede indsatser.

Udfordring og muligheder

Danmarks innovative kapacitet har i høj grad været knyttet til en arbejdspladskultur, hvor medarbejdere og ledere i det udførende led sammen med leverandører og kunder/brugere har udviklet og gennemført incrementale innovationer, som i nogle tilfælde slår over i gennemgribende innovationer (Hull Kristensen, Lundvall). Der er flere indikationer for at denne styrkeposition er under pres: Standardiseringstiltag forringer muligheder for lokal tilpasning og afprøvning af nye tilgange. Der sker i disse år et markant fald i danske lønmodtageres opfattelse af mening i arbejdet. Specielt mindre og mellemstore virksomheder er afhængig af den arbejdspladsbaserede innovation. Interessen for social innovation, hvor der lægges vægt på de samfundsmæssige behov bag innovationen, skaber nye muligheder for den arbejdspladsbaserede innovation, idet innovationens sociale aspekter kan bidrage til at skabe mening og engagement i innovationsprocessen.

Målsætning

Der er behov for at skabe en bevægelse for at (gen)etablere en social praksis, der understøtter arbejdspladsbaseret innovation. Dette kan ske ved at arbejdspladser udveksler erfaringer. Konsulenter og institutioner med tilknytning til virksomheder, danner netværk til stimulering af arbejdspladsbaseret innovatrion. Forskningsinstitutioner laver systematisk opsamling af erfaringer og effekter.

Innovationsbehov

Der etableres netværk mellem virksomheder, der vil øge arbejdspladsbaseret innovation. Allerede eksisterende netværk søges udfordret af perspektiverne for arbejdspladsbaseret innovation. Parallelt hermed etableres netværk af konsulenter og institutioner, der kan stimulere og understøtte arbejdspladsernes indsats. Og endelig etableres et net af forskere, der kan uddrage og syntetiserer læren af initiativer til arbejdspladsbaseret innovation. Der er ikke tale om en systematisk intervention. Tværtimod er det arbejdspladserne selv, der definerer sine behov, målsætninger og initiativer, men med inspiration fra de to øvrige netværk. Forskere og konsulenter er behjælpelige med at lave evalueringsdesign og systematik. Omkostningerne er (primært) båret af virksomhederne selv, men initiativer giver tilbud om inspiration, netværk støtte og evaluering.

De danske forudsætninger

Arbejdspladsbaseret innovation har været og er stadig en styrke i den danske økonomi, som i særlig grad har været til gavn for små og mellemstore virksomheder. Det er nødvendigt at gøre en indsats for at fastholde denne styrkeposition og udvikle den arbejdspladsbaserede innovation under de nye betingelser, som bla. beskrives i relation til begrebet ’social innovation’

Effekter og potentialer

(Gen)etablere en bevægelse i dansk erhvervsliv med løbende tilpasning af produktivitetsforbedringer og innovation. Samtidig vil en sådan indsats kunne bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet og dermed reducere udstødning og afgang fra arbejdsmarkedet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013