Gå til indhold

Teknologi til styring af bioteknologi

Målet er at sikre økonomisk robust bio-produktion med nyt analytisk udstyr, der i real tid bidrager med data og information til optimal styring af processer og værdifastsættelse af råvarer.

Indsendt af

Syddansk Universitet

Resumé

Målet er at sikre økonomisk robust bio-produktion med nyt analytisk udstyr, der i real tid bidrager med data og information til optimal styring af processer og værdifastsættelse af råvarer.

Vi skal gentage biotekrevolutionen, som i løbet af 30 år gjorde Danmark til en global eksportør af højkvalitets og dyre mejeriprodukter. En maskine – centrifugen, uddannelse af faglært arbejdskraft –mejeristen og forskning var baggrunden for successen.

Der skal uddannes faglærte højtkvalificerede arbejdere, vidensmedarbejdere og forskere til bio-produktionen og til at producere teknologier. De vil få brug for teknologi til styring af bioteknologisk processer, som bliver afgørende for økonomi og kvalitet i bioenergi, bioproduktion og -genanvendelse.

Udfordring og muligheder

Biogasproduktion skal være konkurrencedygtig på markedsvilkår.

En metode til at forbedre økonomien er, at virksomhederne ved porten straks kan analysere råvarens dvs., biomassens sammensætning, og med den viden

  1. fastsætte dens værdi og
  2. beslutte hvorledes biomassen skal forbehandles og doseres. Den udfordring er også aktuel for andre virksomheder som anvender biomasser og rest-biomasser i deres produktion.

Målsætning

Målet er at udvikle nye realtids, ikke destruktive og on-line analyseteknologier til biomassekarakterisering (primær biomasse og restprodukter). Teknologier, der kan sikre en økonomisk og robust produktion af bio-energi, foder, bio-gødning etc. Det vil styrke konkurrenceevnen for virksomheder, der er bio-producerende og virksomheder, der leverer styringsværktøjer og teknologier til bio-produktion.

Innovationsbehov

GTS virksomhederne - Teknologiske institut og Agrotech har stor fokus på dette innovationsområde og sikrer at små og mellemstore virksomheder vil kunne udvikle eller inddrage ny teknologi i deres produktion eller produktsortiment. Et eksempel er måling af kvalitet af nyhøstet grøn biomasse og blanding af græs/majs/ensilage med andet foder i foderblandere.

Et område hvor der er flere mindre danske virksomheder, som kan drage nytte af teknologien.
Danske universiteter, GTS virksomheder, og større virksomheder har stor viden på området. Der er nu behov for at udvikle robuste sensorer og fokusere forskningen mod udvikling af metoder, der præcist omsætter signaler til information.
GTS virksomhederne og universiteterne kan bidrage til vidensdeling og uddannelse.

De danske forudsætninger

Dansk miljøpolitik har siden etablering af miljøministeriet satset som følger; først beskyttelse af grundvandsressourcer, effektiv udnyttelse at vand i produktion og husholdninger, samt reduktion af forurening af recipienter (Hydrologiske decade i 1970’erne). Siden er fokus rettet mod genanvendelse, grøn produktion, reduktion af næringsstof udledning fra by og land, etc.

I den politik er energi og bio-produktion nøglefaktorer. Biogasproduktion er et lysende eksempel på, at produktion af grøn energi samtidig bidrager til at reducere drivhusgas- og plantenæringsstofudledning. Produktion af gødning, foder og fødevare ud fra bio restprodukter og anvendelse af biomasser som alger og bioasker er andre eksempler.

Dansk forskning og virksomheder har kompetencer og kapacitet på dette område og megen af denne kapacitet findes i den ”grønne banan”, hvor biomasserne findes og hvor der er teknologi til håndtering af denne.

Der eksisterer bio-teknologi til processerne for omsætning og raffinering af biomasserne. For at styrke teknologiernes konkurrence evne er der behov for at kunne styre processerne når vidt forskellige biomasser eller samme type biomasser med forskellig sammensætning skal indgå i produktionen. Dertil er der brug for instrumenter, der kan måle non-destruktivt, i realtid og billigt.

Effekter og potentialer

Som nævnt er der i udkants Danmark et stort potentiale for bio-produktion og for samtidig at beskytte miljøet ved at øge genanvendelse af rest biomasser og højværdi anvendelse af primær-biomasser. Der er også kompetence og kapacitet til håndtering af biomasserne. Der mangler imidlertid økonomisk bæredygtige industrier på området.

Med nye analytiske teknologier kan man styre processerne og optimere produktionen og også værdisætte biomasserne korrekt. Det vil bidrage til produktivitetsforbedringer og vækst på området.

I sig selv er de analytiske teknologier et produkt, der kan sælges på et verdens marked, hvor både primær biomasse og restprodukter forventes at indgå i en grøn produktion.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. april 2013