Gå til indhold

Praktiker- og brugerviden i rehabilitering og social praksis: viden i prakis og prakis i viden

Der er behov for (aktions)forskning i forhold til metoder, implementering og erfaringsdeling på tværs af landet. Der er 98 kommuner, som alle sammen har sine ”best practices” – vi skal derfra til ”next practice” i forhold til at viden bliver en indgroet del af praksis

Indsendt af

Social- og Integrationsministeriet

Resumé

Videnssamarbejde med større sammenhæng mellem forskning og prakis.

Udfordring og muligheder

Der er mulighed for et bedre evidensfundament i den sociale sektor, hvis videns- og innovationsperspektiverne inkorporeres i sektorens udførende led. Vi siger ofte, at vi ikke ved, hvad de mange penge går til på de specialiserede socialområder, og om det virker, men er det rigtigt? Muligheden er at tydeliggøre dette ved at udvikle et enkelt vidensbaseret sprogbrug og metoder, der gøre det muligt at udtrække og eksplicitere den ”tavse viden” og give det fundament, der betyder, at vi kan sige, at vi faktisk godt ved, hvad pengene går til, og at det virker.

Målsætning

At vidensperspektiver og -arbejde bliver en mere naturlig del af praksis, og at forskere og vidensarbejdere samt fagprofessionelle opnår kompetenceløft i forhold til at udlede, hvad der virker og hvordan. ”Embedded” viden- og effektmålsætning i samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Innovationsbehov

Der er behov for (aktions)forskning i forhold til metoder, implementering og erfaringsdeling på tværs af landet. Der er 98 kommuner, som alle sammen har sine ”best practices” – vi skal derfra til ”next practice” i forhold til at viden bliver en indgroet del af praksis. Innovationen skal i høj grad bygge på det, man allerede arbejder med, men som i højere grad skal have designet en integreret evidensvinkel. I Norge har man erfaringer med nære samarbejder mellem sociale tilbud og universiteter og ”høgskoler”, som kan ses som parallel til det, vi i Danmark kalder universitetshospitaler. Begge sektorer har interesse i innovation inden for måder, hvorpå disse samarbejder kan skabes og formaliseres. Der er som udgangspunkt behov for, at praksis og viden/forskning sætter sig ved samme bord og udmønter målsætninger sammen med evt. bevilger og borgere.

Forudsætninger

Vi har i Danmark et fortsat voksende forsknings- og udviklingsblik på fx CVU’erne, som kan give indsatsen en stærk start. Vi har i nogen grad sektorforskning samt en interesse i kommunerne for at arbejde vidensbaseret. Borgerne og deres organisationer har samme interesse. Innovationsdelen går på at koble disse dimensioner, til glæde for socialfaglig udvikling og kvalitet i socialsektoren. EU har det 7. rammeprogram, som kan have nogle af de samme interesser, og har også en overordnet handicapstrategi, der understøtter.

Effekter og potentialer

Outcome, outcome, outcome – vi vil få mere viden om effekt, et begreb som vil blive afmystificeret og konkretiseret i forhold til at skabe bedre resultater, fra de helt små tilbud til de helt store. Det vil give bedre tilbud for borgerne og samlet velfærdsinnovation. Det vil også give bedre grundlag for at sammenligne og vidensdele tilbud og kommuner imellem, et stærkt behov i specialiseret socialt arbejde efter strukturreformen.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013