Gå til indhold

Samskabelse (co-creation), borgerdreven service og effekt

Hvordan kan øget involverings- og samskabelsesgrad gøre social service mere fleksibel og personlig?

Indsendt af

Social- og Integrationsministeriet

Resumé

Hvordan kan øget involverings- og samskabelsesgrad gøre social service mere fleksibel og personlig?

Udfordring og muligheder

SCIE i UK siger at involvering er den bedste måde at skabe øget videnskabelig kvalitet samt den bedste måde at overkomme barrierer for forandring. Der er store muligheder i fx ”personalisation” af tilbud.

Målsætning

En konkret målsætning vil være at sammensætte nye mere fleksible og borgerinddragende servicesformer, som øger kvaliteten – inden for disse fire værdidomæner: produktivitet, effekter, demokrati og serviceoplevelse.

Innovationsbehov

Behov for forskning og viden om kooperative former, der samskaber services i nye designs. Brugersammenslutninger, individual budgets og læring fra fx Sverige ((in)direct payment og independent living). Disse skaber nye virksomhedsformer, som ansætter personer med handicap og udbyder brugerdrevne services, der giver nye rammer for selvstændige valg, kendskab til hvem, der kommer hvornår og fleksibilitet.
Aktørgrupper kan tage udgangspunkt i handicapområdet som spydspids. Barrierer kan være fokus på kortsigtet drift i fx kommunerne i stedet for langsigtet udvikling, der netop kan mindske administrationsomkostninger og silo-problematikker i kommunerne. Selve visitationen kan også være en barriere, men det kan aktionsforskning i forbindelse med pilotprojekter muligvis være en indgang til at arbejde med.

Der er også behov for formaliseret udvikling af designs og innovation i forhold til samarbejde og implementering af sådanne serviceformer, som har stort tværgående potentiale.

Forudsætninger

Danske forudsætninger er fx læring fra BPA-området samt udenlandske erfaringer. EU-Kommissionen er særdeles fokuseret på Independent Living tankegangen, som også har en artikel i FN’s handicapkonvention, artikel 19. Den stærke danske handicapbevægelse vil være et aktiv.

Effekter og potentialer

Effekter vil være, jf evalueringen af BPA i 2012, stærkt øget livskvalitet og selvbestemmelse for flere af de ”tungere” handicapgrupper. Ligeledes vil der skulle udvikles former, der letter samarbejde mellem hjem, arbejdsplads og/eller undervisningssektor. På sigt vil læring fra sådane innovationsformer medvirke til afinstitutionalisering.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013