Gå til indhold

Animated Patient Empowerment (APE)

Formidling af animationsbaserede sygdomsbilleder og sundhedsidealer til syge, raske, pårørende i alle aldre. Der er et stort innovationspotentiale i at anvende animation til at oplyse patienter og pårørende om sygdomsforløb og sundhedsidealer og genoptræningsmuligheder.

Indsendt af

VIA University College

Resumé

Formidling af animationsbaserede sygdomsbilleder og sundhedsidealer til syge, raske, pårørende i alle aldre. Der er et stort innovationspotentiale i at anvende animation til at oplyse patienter og pårørende om sygdomsforløb og sundhedsidealer, ligesom animationssekvenser er oplagte i forhold til at instruere genoptræningsmuligheder.

Udfordring og muligheder

Danmark har et omfattende og veludviklet sundhedssystem. Et utilsigtet resultat af dette er at patienter klientificeres og har svært ved at have indsigt i, hvordan de personligt kan spille en mere aktiv rolle i forhold til egen helbredelse og genoptræning.

Dette betyder længere sygdomsforløb og store omkostninger i form af længere indlæggelser. 

Innovationsindsatsen APE møder den udfordring, der ligger i at visualisere patienters helbredstilstand og dermed skabe større klarhed hos den enkelte patient om sin egen helbredssituation og dermed styrke patientens evne til at forstå og dermed arbejde aktivt med sin egen helbredelse.

Målsætning

Målsætnngen med APE er, at alle niveauer af sundhedssystemet igennem en effektiv visuel formidling bliver i stand til at få patienter og klienter til at se deres sygdomsbilleder klart og dermed tage ansvar for egen helbredelse.

Et antal virksomheder vil kunne specialisere sig i denne form for kommunikation, der på den ene side kræver medicinsk videnskabelig baseret indsigt og på den anden side stærke kompetencer inden for visualisering og produktion af animation på et højt æstetisk niveau.

Innovationsbehov

Forskning: måling og evidensbasering af den visuelle formidling i forhold til forskellige patientgrupper.
Udvikling: udvikling af en række forsøg med formidling til udvalgte patientgrupper.
Uddannelse: Der skal oprettes en masteruddannelse i animationsbaseret formidling af sygdomsbilleder og sundhedsidealer.

De danske forudsætninger

Vi har i Danmark særdeles gode forudsætninger for at arbejde med animation i den visuelle formidling. Kompetenceniveauet er højt – og der er tale om en kreativ og kunstnerisk arbejdsstyrke, der er parat til at bevæge sig ind på formidlingsområdet. 

Samtidigt er der i innovationsnetværket Animation Hub og flere animationsvirksomheder allerede gennemført udviklings- og forskningsprojekter der kan danne grundlag for en egentlig og målrettet indsats.

Effekter og potentialer

De foreløbige erfaringer har vist, at Animated Patient Empowerment kan medvirke til at sikre en bedre patientoplevelse og samtidig opnå store besparelser.

Animation kan formidle selv meget komplekse budskaber i en visuel og enkel form, som er let at forstå og huske. Dette gavner patienterne, som bedre kan danne sig et overblik over deres situation, og dermed bekymrer sig mindre. Dette er godt for deres rekonvalescens og giver samtidig øget patienttilfredshed.

Dette samme gør patienternes øgede evne til at forstå og huske instruktioner modtaget i form af animationer. Endelig giver telemedicin og animationsfilmen en omkostningsbesparelse i sundhedssektoren ved at reducere indlæggelsestiden med mere end 50% og samtidig reducere sundhedspersonalets tidsforbrug.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013