Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2013 Samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien

Samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien

Forsideillustrations tekst mangler
Indfrielse af tre overordnede målsætninger i Danmarks innovationsstrategi vil på sigt betyde store samfundsøkonomiske gevinster. Det viser en ny rapport Samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien, udarbejdet af DAMVAD på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation.
: 16. december 2013
: 978-87-92776-97-6
: 978-87-92776-96-9
: Styrelsen for forskning og innovation
: 2013
: 52

Effekt af Innovationsstrategien

Rapporten har til formål at evaluere de samfundsøkonomiske effekter af tre udvalgte mål i innovationsstrategien:

  1. flere private investeringer i forskning og udvikling
  2. flere innovative virksomheder
  3. større andel af højtuddannede i den private sektor

 
På alle områder er det regeringens målsætning, at Danmark ligger i OECD’s top 5 i 2020.

Analysen finder, at en indfrielse af målene isoleret set vil medføre en langsigtet forøgelse af BNP på 0,5 til 1,2 pct. afhængigt af, hvilken målsætning, der er tale om. Det svarer til en velstandsgevinst på 8 til 20 milliarder kroner.

Forbedret produktivitet er ved alle tre målsætninger en central kilde til mervæksten. Det er således veldokumenteret, at såvel flere investeringer i forskning og udvikling, flere innovative virksomheder og en øget andel af højtuddannede går hånd i hånd med øget produktivitet.

Om rapporten

Rapporten er udarbejdet af DAMVAD på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation. De har evaluereret betydningen af innovationsstrategiens målsætninger ved hjælp af simulationer i den makroøkonomiske model ADAM, hvor økonomien fiktivt ”springer” til en tilstand, hvor målsætningerne er opfyldt. Danmarks Jurist- og Økonomforbund (Djøf), har ligeledes fået udarbejdet beregninger af de makroøkonomiske effekter af innovationsstrategiens målsætninger om flere højtuddannede i erhvervslivet og flere innovative virksomheder. DAMVADs metode adskiller sig fra den metode, der er anvendt i Djøfs beregninger, jf. bilag ”Forskelle i opgørelsen af de økonomiske effekter af innovationsstrategien”.

Senest opdateret 15. august 2019