Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2014 Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2013, Det værdiskabende universitet - Fra forskning til forandring

Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2013, Det værdiskabende universitet - Fra forskning til forandring

Forside på årsrapport 2013
Under overskriften ’Fra forskning til forandring’ sætter Danmarks Forskningspolitiske Råd i sin årsrapport 2013 fokus på bredden i universiteternes rolle, muligheder og potentialer for så vidt angår udvekslingen af forskningsbaseret viden med det omgivende samfund.
Kontakt
Sune Kaur-Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 40
Email: spe@ufm.dk
: 11. marts 2014
: 978-87-93151-00-0
: 978-87-93151-01-7
: 1902-0147
: 1902-0155
: Danmarks Forskningspolitiske Råd
: 2014
: 112

Dansk forskning er generelt af meget høj international kvalitet. Forskningskvalitet i international topklasse er et fremragende udgangspunkt for, at forskningen skal bidrage til at skabe værdi i samfundet. Forskning skal kunne forandre og forskning skal skabe værdi i relationen med omverdenen. Dette er omdrejningspunktet i Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2013, der konkluderer tre års arbejde med ’Det værdiskabende universitet’ med et fokus er på universiteternes videnudveksling med det omgivende samfund.

Anbefalinger

Danmarks Forskningspolitiske Råd anbefaler blandt andet:

  • At vi tager udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel, når vi indretter det offentlige forsknings- og innovationssystem.
  • At flere offentlige aktører samarbejder med universiteterne for at fremme innovation og værdiskabelse.
  • At der er bedre adgang til risikovillig kapital udmøntet i national konkurrence.
  • At universiteterne i højere grad henter og oversætter international viden til gavn og værdiskabelse i det danske samfund. 
  • At mobilitet mellem universiteterne og det omgivende samfund styrkes igennem blandt andet øget anvendelse af delestillinger.

Udfordringerne på den lange bane

I årsrapporten sætter Danmarks Forskningspolitiske Råd også fokus på behovet for et langsigten perspektiv i udviklingen af universitetssektoren. Der er ikke plads til ad hov løsninger uden retning og indsigt. Det skyldes ikke mindst, at det tager mellem 10 og 20 år at etablere et stærkt forskningsmiljø.

Den fortsat øgede globalisering vil føre til endnu hårdere konkurrence om talent, finansiering, samarbejdspartnere og om de studerendes opmærksomhed. Konsekvensen er, at universiteterne må skærpe deres profil. Kun de universiteter, der formår at agere globalt og strategisk hensigtsmæssigt, vil være med i kampen om at blive globale viden- og kraftcentre.

Senest opdateret 15. august 2019