Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2014 Droner i Danmark – Kortlægning og teknologivurdering

Droner i Danmark – Kortlægning og teknologivurdering

Forsideillustrations tekst mangler
I forlængelse af aftalen om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer er der udført en kortlægning og teknologivurdering af civile aktørers igangværende og planlagte anvendelse af droner i Danmark.
: 02. juli 2014
: Teknologirådet
: 2014
: 101

Rapporten er udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet af Fonden Teknologirådet, som til formålet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for relevante videnmiljøer og branchen. Der blev tillige den 4. april 2014 afholdt en konference i HCA Airport ved Odense for en bredere kreds af interessenter og myndigheder. Kortlægningen gennemgår:

 • Dansk og international regulering på området og planer for droners integration i det generelle luftrum
 • Aktuel og potentiel drone-anvendelse inden for områderne beredskab, inspektion, geodata, natur/miljøovervågning og landbrug, samt andre lovende områder
 • Samfundsmæssige aspekter med hensyn til f.eks. miljø, sikkerhed og privatlivets fred
 • Barrierer for udbredelse af droner, som bl.a. grunder i (mangel på) national og international regulering og standardisering, samt teknologiske udfordringer.

Rapporten fremsætter på den baggrund en række anbefalinger vedrørende:

 • Bedre identifikation af droner
 • Godkendelse af droner og certificering af piloter
 • Registrering af køb, salg og flyvninger
 • Godkendelse af luftkorridorer for droneflyvning
 • Kontrolleret liberalisering inden for særlige testområder og for testflyvninger
 • Bedre oplysning vedrørende droneflyvning
 • Nærmere undersøgelse af droneflyvning i forhold til privatlivets fred mm.
 • Teknisk forbedring med hensyn til sikkerhed, flyveevne, automatisering mm.

Rapporten anbefaler endvidere, at der udarbejdes en national strategi for udbredelse af droner, herunder opnåelse af et bedre vidensgrundlag.

Senest opdateret 05. juli 2017