Gå til indhold

Tal om forskning 2013

Tal om forskning 2013
”Tal om forskning” er Styrelsen for Forskning og Innovations årlige bevillingsstatistik, og fortæller alt hvad du vil vide om forskningsbevillinger.
: 04. juni 2014
: 978-87-93151-23-9
: 1604-4371
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 2014
: 47

Se også tabeller og figurer

Alt hvad du vil vide om forskningsbevillinger

Rapporten indeholder nøgletal for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forsk-ningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation, Danmarks Grundforskningsfond og Højteknologifonden.

Næsten 4.500 ansøgninger i 2013

Dette års udgave af ”Tal om forskning” viser, at Uddannelses- og Forskningsministeriets råd og fonde i 2013 tilsammen har modtaget 4.388 ansøgninger, der har ført til mere end 1.515 bevillingstilsagn. Der er således tale om en betragtelig ansøgnings- og bevillingsaktivitet. ”Tal om forskning” beskriver hvordan bevillinger og bevillingsmodtagere fordeler sig på en række parametre såsom beløbsstørrelser, institutionstype, region, køn og alder.

”Tal om forskning 2013” indeholder statistikker for udvalgte programmer under Uddannelses- og Forskningsministeriets råd og fonde over blandt andet antallet af ansøgninger og tilsagn om ansøgt og bevilget beløb og om succesrater. Publikationen underholder derudover et sammenfatningskapitel med overordnede nøgletal for finansiering af offentlig forskning i Danmark. Yderligere er der i år lavet et kort kapitel vedrørende den nyligt oprettede InnovationsFonden, for at give et overblik over hvilke virkemidler der fra d. 1. april 2014 varetages af Fonden.

Grundlaget for statistikken

”Tal om forskning 2013” bygger, som i de tidligere år, på et opgørelsesprincip med udgangspunkt i ansøgningsåret. Det vil sige, at statistikken omhandler de ansøgninger, der er modtaget i det pågældende år. For DFF gælder dog at de er behandlet i året, grundet en ændring i kadencen for ansøgningsfristen fra foråret 2013 til efteråret 2012. Disse er ikke talt med i opgørelsen for 2012 og der er dermed ikke tale om dobbelttælling.

Rapporten består, ligesom sidste år, af en pdf-udgave, med udvalgte tabeller og figurer, samt tilhørende excel-format med uddybende tabeller.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019