Du er her: Forside Publikationer 2015 Anbefalinger fra Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning

Anbefalinger fra Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning

Forsideillustrations tekst mangler
Taskforcen for flere kvinder i forskning har afleveret dens anbefalinger til uddannelses- og forskningsministeren. Målet er, at alle talenter, der kan og vil, skal have mulighed for en forskerkarriere.
Kontakt
Britta Vegeberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 25
Email: bve@ufm.dk
Christian Bræin
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 81
Email: chr@ufm.dk
: 30. april 2015
: 978-87-93151-54-3
: 978-87-93151-55-0
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 2015
: 62

Hvordan kan vi sikre flere kvinder i dansk forskning? Det var det spørgsmål uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen i december 2014 bad en hurtigtarbejdende taskforce komme med forslag til. Taskforcen præsenterer i rapporten sine anbefalinger til 24 konkrete initiativer, der hver især inden for en kort tidshorisont kan øge andelen af kvindelige forskere.

Taskforcen anbefaler blandt andet, at indsatsen for flere kvinder i forskning forankres på ledelsesniveau i forskningsinstitutionerne. Desuden anbefaler taskforcen, at der tilstræbes en ligelig kønssammensætning i ansættelses- og bedømmelsesudvalg, at der udvikles talentprogrammer, og at der gøres en indsats for at skabe bedre arbejdskultur og rum for, at man bedre kan forene en forskerkarriere med et familieliv – til gavn for både mænd og kvinder.

Senest opdateret 11. juni 2020