Gå til indhold

Collaboration in Research

Forsideillustrations tekst mangler
Center for Forskningsanalyse (CFA) har udarbejdet en analyse af effekterne af forskningssamarbejde i form af forskellige typer af publikationssamarbejder. Formålet er at få indblik i, om forskellige typer af sampublicering har positive effekter for de involverede forskere og virksomheder.
: 25. april 2017
: Aarhus Universitet
: 2017
: 77

Analysen er lavet af Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Analysen fokuserer på den del af forskningssamarbejderne, der udmønter sig i publicerede, fagfællebedømte videnskabelige forskningsartikler. Det er langt fra alt forskningssamarbejde, der bliver publiceret, men det er den type forskningssamarbejde, som vi umiddelbart kan måle. Resultaterne skal derfor læses med dette udgangspunkt.

Analysen undersøger alle typer af samarbejdspublikationer – fra mindre forskningssamarbejde mellem få forskere på offentlige institutioner i Danmark til større internationalt offentligt-privat samarbejde.

Analysens hovedresultater:

  • Antal forskningspublikationer1 med en danskbaseret forfatter er steget med 142 pct. fra 1995 til 2013. Langt hovedparten – dvs. 66 pct. – af denne stigning er drevet af øget internationalt samarbejde mellem danske universiteter og offentlige forskningsinstitutioner.
  • Hvor internationale samarbejdspublikationer udgjorde 33 pct. af det samlede antal forskningspublikationer i 1995, var denne andel steget til 52 pct. i 2013, som er det seneste år, der indgår i undersøgelsen.
  • Det internationale samarbejde om forskningspublikationer har større gennemslagskraft målt på baggrund af antal citationer pr. publikationer. Offentlige forskere, der både publicerer på baggrund af henholdsvis internationalt samarbejde og rent national forskning, har 13 pct. flere citationer i deres internationale samarbejde end deres nationale arbejde.
  • Virksomheder, som publicerer forskning, har en højere produktivitet end andre sammenlignelige virksomheder, der ikke publicerer forskning. Produktiviteten er således i gennemsnit omkring 14 pct. højere. Produktivitetsforskellen afhænger dog umiddelbart ikke af typen af forskningssamarbejde.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019