Du er her: Forside Publikationer 2017 Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk

Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk

Forsideillustrations tekst mangler
Analyse af effekter af virksomheders deltagelse i de væsentligste danske klynger og innovationsnetværk 2017.
Kontakt
Pernille Ulrich
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 85 60
Email: peu@ufm.dk
: 30. marts 2017
: 978-87-93468-28-3
: 44

Analysen afdækker de effekter, som virksomheder tilkendegiver, at de opnår ved at deltage i de danske klynger og innovationsnetværk. Analysen dækker altså ikke udviklingen i virksomhedernes økonomiske regnskabstal.

Analysen baserer sig på et elektronisk spørgeskema udsendt til godt 3.700 dedikerede virksomhedsdeltagere, hvoraf 888 virksomheder fra 42 forskellige danske klynger og innovationsnetværk medvirker i undersøgelsen. Dedikerede medlemmer er virksomheder, der har bekræftet deres deltagelse i klyngen eller netværket gennem en skreven aftale, interessetilkendegivelse, formaliseret projektdeltagelse eller decideret medlemsbidrag. 

Det er anden gang, der foretages en landsdækkende undersøgelse af virksomhedernes udbytte af deltagelsen i de væsentligste klynger og innovationsnetværk i Danmark, så det er nu muligt at sammenligne resultaterne over tid. I spørgeskemaundersøgelserne er virksomhederne blevet spurgt om udbyttet af deres aktiviteter i det foregående år. Resultaterne af analysen fra 2017 ligger på niveau med resultaterne af analysen fra 2015.

Senest opdateret 28. september 2017