Du er her: Forside Publikationer 2017 Evaluering af EliteForsk

Evaluering af EliteForsk

Forsideillustrations tekst mangler
Det er i år 10 år siden, at EliteForsk-initiativet blev igangsat. På den baggrund har Styrelsen for Forskning og Uddannelse fået lavet en evaluering af udviklingen, resultaterne og betydningen af initiativet.
: 24. februar 2017
: 2017

Siden 2007 har Uddannelses- og Forskningsministeriet uddelt 51 EliteForsk-priser til eliten af dansk forskning. Med prisen følger en million kroner til forskning og en personlig hæderspris på 200.000 kroner. I samme peridoe er der uddelt uddelt 209 EliteForsk-rejsestipendier på mellem 200.000 og 300.000 kroner.

I følge rapporten giver tidligere modtagere af EliteForsk-rejsestipendiat udtryk for, at støtten har været med til at skabe en vigtig tilknytning til det internationale forskningsmiljø og har medført, at de har flyttet sig fagligt og er blevet motiveret til at forfølge en forskningskarriere.

Rapportens øvrige konklusioner

  • Mere end 80 procent af modtagerne af EliteForsk-prisen giver udtryk for, at priserne og de frie midler, der følger med prisen, har bidraget til at skabe nye og banebrydende resultater.
  • 93 procent af EliteForsk-prismodtagerne og 96 procent af EliteForsk-rejsestipendiemodtagerne giver udtryk for, at EliteForsk har bidraget positivt til deres karriereudvikling.
  • 91 procent af modtagerne af EliteForsk-rejsestipendiet vurderer, at stipendiet har styrket deres internationale netværk. Stipendiemodtagere har samtidig flere internationale medforfattere på deres publiceringer sammenlignet med lignende ph.d.-studerende
  • To tredjedele af EliteForsk-prismodtagerne og halvdelen af modtagerne af EliteForsk-rejsestipendiet tillægger EliteForsk stor betydning i forhold til, at de har fået mulighed for at publicere mere internationalt.

Rapporten er udarbejdet af DAMVAD Analytics på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Senest opdateret 15. august 2019