Gå til indhold

Kortlægning af de lovgivningsmæssige rammer på de videregående uddannelsesinstitutioner

Kortlægningens formål har været at afdække, om uddannelsesinstitutionernes styringsmæssige rammer understøtter regeringens målsætninger om høj kvalitet og relevans i de videregående uddannelser samt effektiv ressourceudnyttelse.
: 24. februar 2017
: 978-87-92572-72-1
: Uddannelses- og Forskningsministeriet
: 2017
: 28

Kortlægningen omfatter regelgrundlaget for bestyrelser, udviklingskontrakter, tilsyn, akkreditering, udbuds- og optagsstyring, uddannelsesregler og aftagerinvolvering. Kortlægningen samler afslutningsvis op på arbejdet med at afdække muligheder for afbureaukratisering.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. juli 2017