Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2017 Kortlægning af e-læring ved de videregående uddannelser

Kortlægning af e-læring ved de videregående uddannelser

Forsideillustrations tekst mangler
Rambøll har gennemført en kortlægning af e-læring ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter i Danmark. Kortlægningen er baseret på interview med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne.
Kontakt
Cathrine Amalie Oldenburg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 47
Email: cao@ufm.dk
: 18. april 2017
: Rambøll
: 2016
: 50

Analysens formål er at kortlægge e-læring på videregående uddannelser. Formålet med analysen er således primært at skabe et overblik over praksis, muligheder og udfordringer i forbindelse med anvendelse af e-læring. Der er i analysen alene fokus på ordinære, meritgivende uddannelser og altså ikke eksempelvis efter- og videreuddannelser.

E-læring er et bredt begreb, der dækker over en række forløb fra fuldt digitale forløb til begrænset anvendelse af teknologi i den traditionelle undervisning. E-læring kan enten gennemføres synkront, så den studerende følger undervisningen digitalt, imens den reelt pågår, eller asynkront, hvor undervisningsforløb er tilgængelige hele døgnet.

Rambøll har gennemført en kortlægning af e-læring ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter i Danmark. Kortlægningen er baseret på interview med repræsentanter fra  uddannelsesinstitutionerne. Analysens formål er at kortlægge e-læring på videregående uddannelser. Formålet med analysen er således primært at skabe et overblik over praksis, muligheder og udfordringer i forbindelse med anvendelse af e-læring. Der er i analysen alene fokus på ordinære, meritgivende uddannelser og altså ikke eksempelvis efter- og videreuddannelser.

Senest opdateret 15. august 2019