Du er her: Forside Publikationer 2017 Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks talentbarometer 2017

Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks talentbarometer 2017

Forsideillustrations tekst mangler
Universiteterne ansætter flere kvindelige forskere end tidligere, men mændene er stadig i overtal på forskergangene. Det viser Danmarks nye talentbarometer.
Kontakt
Britta Vegeberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 25
Email: bve@ufm.dk
: 11. december 2017
: 978-87-93468-58-0
: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
: 2017
: 77

Andelen af kvindelige forskere på universiteterne er samlet set steget de senere år. I 2007 var godt en fjerdedel af forskerne på de danske universiteter kvinder, mens kvinder i 2015 udgjorde knap en tredjedel af det samlede videnskabelige personale.

Stigningen er især sket blandt lektorer og professorer. I dag er ca. hver tredje lektor og hver femte professor en kvinde. Andelen af kvindelige adjunkter har siden 2011 været omkring 40 procent.

Selvom andelen af kvindelige forskere stiger, går udviklingen langsomt. Der er stadig langt færre kvinder end mænd blandt forskerne på universiteterne. Og jo længere frem i det typiske akademiske karriereforløb man kommer, des færre kvinder er der.

Det fremgår af det første nationale talentbarometer: ”Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks Talentbarometer 2017”.

Senest opdateret 15. august 2019