Du er her: Forside Publikationer 2017 Viden til vækst 2016 - Offentlig-privat samspil om forskning

Viden til vækst 2016 - Offentlig-privat samspil om forskning

Viden til Vækst 2016
Viden til vækst belyser de offentlige forskningsinstitutioners forskningssamspil med det private erhvervsliv.
: 29. november 2017
: 978-87-93468-71-9
: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
: 2017
: 41

Publikationen giver et overblik over nøgletal og udviklingstendenser inden for kommercialisering af offentlig forskning samt dens spredning i og samspil med den private sektor. Kommercialisering af forskningsresultater og samarbejde mellem de offentlige forskningsinstitutioner og det private erhvervsliv er centrale spredningsveje for den offentlige forskning og bidrager til, at den nye viden finder anvendelse i samfundet.

Denne publikation skal bidrage til at skabe et videngrundlag for at vurdere, om den samlede indsats med offentlig-privat samspil om forskning er tilstrækkelig og har størst mulig effekt. Derfor skal statistikken belyse de offentlige institutioners indsats og er således et vigtigt redskab for at kunne prioritere, udvikle og styrke de virkemidler, som bidrager til at fremme kommercialisering af forskningsresultater og øge det offentlig-private samspil.

Dette års udgave af Viden til vækst er suppleret med oplysninger om ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc-ordningerne, da det er virkemidler, der direkte er med til at styrke videnspredning og samspillet mellem de offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet.

 

 

Senest opdateret 15. august 2019