Du er her: Forside Publikationer 2020 Analyse af investeringer fra Pulje til Forskningsinfrastruktur

Analyse af investeringer fra Pulje til Forskningsinfrastruktur

Forsideillustrations tekst mangler
Denne analyse belyser udbyttet og udnyttelsen af de nationale forskningsinfrastrukturer finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Kontakt
Katinka Stenbjørn
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk
: 03. april 2020
: IRIS Group
: 2020
: 50

Analysen er gennemført på baggrund af blandt andet spørgeskemaer og interviews med repræsentanter fra de 41 forskningsinfrastrukturer placeret ved de danske universiteter og andre forskningsinstitutioner.

Analysen peger blandt andet på:

  • At investeringerne i forskningsinfrastrukturerne karakteriseres som langsigtede i forhold til at understøtte dansk forskning i mange år.
  • At der udover Uddannelses- og Forskningsministeriets finansiering på knap 1 milliard kroner er en betydelig medfinansiering i forskningsinfrastrukturerne fra universiteter og andre forskningsinstitutioner og en del fra private fonde – den samlede investering er således på knap 2,5 milliarder kroner.
  • At forskningsinfrastrukturerne har tusindvis af brugere, som især tæller forskere og studerende men i en vis grad også private virksomheder. Antallet af brugere løftes især af de ”virtuelle” infrastrukturer inden for samfund og humaniora, som blandt andet har over 10.000 studerende i brugerkredsen.
  • At repræsentanterne for infrastrukturerne vurderer, at forskningsinfrastrukturerne har meget stor betydning for volumen af videnskabelige publikationer, blandt andet i såkaldte "high impact journals", og for tiltrækning og fastholdelse af dygtige forskere i Danmark.
  • At repræsentanterne for infrastrukturerne vurderer, at forskningsinfrastrukturerne har positive effekter på forskningen og samfundet mere bredt, herunder for tiltrækning af forskningsmidler og etablering af samarbejder mellem danske forskningsinstitutioner og GTS-institutter, private virksomheder og udenlandske forskningsinstitutioner.

Det bemærkes, at analysens vurderinger af udnyttelse og effekter bygger på spørgeskemaer og interviews med repræsentanter fra de 41 forskningsinfrastrukturer, som indgår i analysen, og ikke på uafhængige kilder. Resultaterne skal fortolkes på denne baggrund.

Senest opdateret 03. april 2020