Gå til indhold

Interessenters bud på grønne forskningsprioriteter

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i foråret 2021 indhentet bidrag om de vigtigste grønne forskningsprioriteter fra en bred kreds af interessenter. Bidragene er del af opfølgningen på den grønne forsknings- og innovationsstrategi.

Interessenterne giver i bidragene deres bud på, hvor der – inden for de identificerede områder i grøn forskningsstrategi – er størst behov for at fokusere forskningsindsatsen i de kommende år. Bidragene bygger oven på otte kortlægninger af grønne forskningsbehov og –potentialer, der indgik i udarbejdelsen af den grønne forskningsstrategi. Bidragene giver ny viden, der indgår i arbejdet med at følge op på strategien.

Læs alle bidragene her:

 

Fonde

Danmarks Frie Forskningsfond (pdf)
GUDP (pdf)
MUDP (pdf)
Novo Nordisk Fonden (pdf)

Grønt Erhvervsforum

3F (pdf)
Akademikerne (pdf)
Dansk Energi (pdf)
Dansk Erhverv (pdf)
Dansk Metal (pdf)
DI (pdf)
FH (pdf)
Klimapartnerskab for finanssektoren (pdf)
Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi (pdf)
Klimapartnerskab for energiintensiv industri (pdf)
Klimapartnerskab for fødevarer og landbrug (pdf)
Klimarådet (pdf)
Landbrug og Fødevarer (pdf)

GTS, netværk mv.

CLEAN (pdf)
DBI (pdf)
DFM (pdf)
DHI (pdf)
Energy Cluster Denmark (pdf)
ForskByg (pdf)
GTS Foreningen (pdf)
Teknologisk Institut (pdf)

Organisationer

Dansk Skovforening (pdf)
Danske Maritime (pdf)
Danske rederier (pdf)
Danske Vognmænd (pdf)
IDA (pdf)
ITD (pdf)

Videninstitutioner

Arkitektskolen Aarhus (pdf)
AU (pdf)
CBS (pdf)
Det Kongelige Akademi (pdf)
DSKC (pdf)
DTU (pdf)
GEUS (pdf)
ITU (pdf)
KU (pdf)
RUC (pdf)
SDU (pdf)
Aalborg Universitet (pdf)

Kontakt

Ditte Teresa Mesick
Souschef
Tlf.: +45 72 31 80 94
Email: dtme@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. november 2021