Gå til indhold

Kortlægning af grønne forskningsbehov og -potentialer

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indsamlet viden om grønne forskningsbehov og -potentialer. Det er blevet til otte kortlægninger, der er udarbejdet på baggrund af bidrag fra en bred kreds af interessenter.
Kontakt
Ditte Teresa Mesick
Souschef
Tlf.: +45 72 31 80 94
Email: dtme@ufm.dk

Kortlægningerne identificerer områder, hvor interessenterne vurderer, at der er behov for yderligere forskning for at understøtte den grønne omstilling i Danmark og globalt. De giver samlet set desuden et billede af det grønne forskningslandskab i Danmark og dets potentiale for at bidrage til den grønne omstilling.

De otte kortlægninger sammenfatter interessenternes vurdering af de grønne forskningsbehov og -potentialer inden for følgende områder:

Kortlægningerne har indgået i udarbejdelsen af den grønne forskningsstrategi: ’Fremtidens grønne løsninger – Strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation’. Kortlægningerne indeholder uddybende beskrivelser af grønne forskningsbehov mv., som kan supplere beskrivelserne af temaområderne i den grønne forskningsstrategi.

Senest opdateret 28. september 2020