Gå til indhold

Oversigt over bidragydere til kortlægninger om grønne forskningsbehov og -potentialer

Følgende institutioner, organisationer m.v. har bidraget med input til kortlægninger om grønne forskningsbehov og –potentialer.

Videninstitutioner

 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Arkitektskolen Aarhus
 • Copenhagen Business School
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Designskolen Kolding
 • GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
 • IT-Universitetet
 • KADK – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
 • Københavns Universitet
 • Roskilde Universitet
 • Syddansk Universitet

GTS-institutter, netværk m.v.

 • Agro Business Park
 • Alexandra Instituttet
 • Bioneer
 • CLEAN
 • DBI
 • DHI
 • FORCE Technology
 • GTS-foreningen
 • Teknologisk Institut

Organisationer

 • Akademikerne
 • Danmarks Fiskeriforening Danske Rederier
 • Danske Maritime
 • Dansk Energi
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Metal
 • Dansk Skovforening
 • Dansk Transport og Logistik
 • DI – Dansk Industri
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Friluftsrådet
 • IDA
 • ITD
 • Landbrug og Fødevarer
 • Wind Denmark

Fonde

 • Aage V. Jensen Naturfond
 • Carlsberg Fondet
 • Danmarks Frie Forskningsfond
 • Innovationsfonden
 • Novo Nordisk Fonden
 • 15. juni Fonden

Ministerier

 • Erhvervsministeriet
 • Klima- og Energi- og Forsyningsministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Transport- og Boligministeriet

Derudover er de 13 klimapartnerskabers anbefalinger inden for forskning, udvikling og innovation inddraget i kortlægningen. 

Kontakt

Ditte Teresa Mesick
Souschef
Tlf.: +45 72 31 80 94
Email: dtme@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. september 2020