Du er her: Forside Publikationer 2020 Kortlægning af Space Exploration i Danmark

Kortlægning af Space Exploration i Danmark

Forsideillustrations tekst mangler
Det samlede danske Space Exploration miljø har kortlagt de danske aktiviteter med et særligt fokus på mulige nye danske aktiviteter og tværgående initiativer i ESA’s program for Space Exploration.
Kontakt
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk
: 27. januar 2020
: 2020
: 35

Kortlægningen baserer sig på bidrag fra de danske Space Exploration aktører, som står bag et nyt offentligt–privat partnerskab for Space Exploration i Danmark (”Space Exploration Danmark”). Styrelsen for Forskning og Uddannelse har koordineret kortlægningen.

En række forslag til nye aktiviteter tager sigte på yderligere at opbygge kompetencer i Danmark og dermed forbedre mulighederne for at deltage i internationale missioner i fremtiden. Det er aktiviteter, som for manges vedkommende forudsætter et tæt samarbejde mellem offentlige og private partnere for at kunne blive realiseret:

  • Nyt videncenter for rumfysiologi/rummedicin.
  • Udvælgelse og forberedelse af eksperimenter til Andreas Mogensens næste mission.
  • Mars testfacilitet på ESS i et fortsat samarbejde med NASA.
  • Full Scale Dirty-Windy-Thermal-Vacuum Simulation Facility til måne- og Marsmission.
  • Nanosatellit test mission 
  • Etablering af fælles sekretariat for rumformidling.

Forslagene viser samtidig, at der i Danmark eksisterer kompetencer, inden for alle fire hjørnesten i ESA’s program for Space Exploration (E3P).

Senest opdateret 30. januar 2020