Gå til indhold

Kvinder på de maritime uddannelser

Forsideillustrations tekst mangler
Rapport kortlægger barriererne for optagelse og fastholdelse af kvinder på de maritime uddannelser. Analysen er udarbejdet af IS IT A BIRD for Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
: 24. juni 2020
: 2020
: 88
: Gratis

Kvinder udgør kun en meget lille andel af de studerende på de maritime uddannelser. Denne analyse bidrager med viden om barrierer for, at kvinder vælger og fastholdes i de maritime uddannelser og anbefaler, hvordan barriererne bliver overkommet. 

Blandt de vigtigste barrierer for kvinders valg af maritime uddannelse er bl.a.:

  • Manglende kendskab
    Få fag i skolen leder kvinderne i en maritim retning, og der er få kvindelige rollemodeller at spejle sig i.
  • Diskrepans mellem forestilling og virkelighed
    Bl.a. opfattes maskinmesteruddannelsen ofte som en specialiseret uddannelse, selv om det i en vis grad er en teknisk generalistuddannelse. Og kvinder forbinder ofte automatisk en maritim uddannelse med en karriere til søs, selv om majoriteten af f.eks. maskinmestre får jobs på land.
  • Svært miljø for kvinder til søs
    Når først kvinder er til søs, er der eksempler på ubehagelige situationer. Både de faktiske situationer og fortællingen herom fraholder i nogle tilfælde kvinder fra at vælge det maritime erhverv.

Analysen tager udgangspunkt i en antropologisk metode og er bl.a. baseret på interviews med nuværende kvindelige studerende, frafaldne kvindelige studerende, potentielle studerende og eksperter.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. september 2020