Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2020 Kvinder på de maritime uddannelser

Kvinder på de maritime uddannelser

Forsideillustrations tekst mangler
Rapport kortlægger barriererne for optagelse og fastholdelse af kvinder på de maritime uddannelser. Analysen er udarbejdet af IS IT A BIRD for Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
Kontakt
Anders Stein Knudsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 77
Email: akn@ufm.dk
: 24. juni 2020
: 2020
: 88
: Gratis

Kvinder udgør kun en meget lille andel af de studerende på de maritime uddannelser. Denne analyse bidrager med viden om barrierer for, at kvinder vælger og fastholdes i de maritime uddannelser og anbefaler, hvordan barriererne bliver overkommet. 

Blandt de vigtigste barrierer for kvinders valg af maritime uddannelse er bl.a.:

  • Manglende kendskab
    Få fag i skolen leder kvinderne i en maritim retning, og der er få kvindelige rollemodeller at spejle sig i.
  • Diskrepans mellem forestilling og virkelighed
    Bl.a. opfattes maskinmesteruddannelsen ofte som en specialiseret uddannelse, selv om det i en vis grad er en teknisk generalistuddannelse. Og kvinder forbinder ofte automatisk en maritim uddannelse med en karriere til søs, selv om majoriteten af f.eks. maskinmestre får jobs på land.
  • Svært miljø for kvinder til søs
    Når først kvinder er til søs, er der eksempler på ubehagelige situationer. Både de faktiske situationer og fortællingen herom fraholder i nogle tilfælde kvinder fra at vælge det maritime erhverv.

Analysen tager udgangspunkt i en antropologisk metode og er bl.a. baseret på interviews med nuværende kvindelige studerende, frafaldne kvindelige studerende, potentielle studerende og eksperter.

Senest opdateret 09. september 2020