Du er her: Forside Publikationer 2020 Studerendes retssikkerhed - Vejledning til de videregående erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner om behandling af sager vedrørende studerendes forhold

Studerendes retssikkerhed - Vejledning til de videregående erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner om behandling af sager vedrørende studerendes forhold

Forside Studerendes retssikkerhed
Vejledningen er tænkt som et værktøj til de medarbejdere på de videregående erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, der behandler sager, hvor der træffes afgørelse om de studerendes forhold, bl.a. klagesager.
Kontakt
Birgitte Borker Alberg
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 65
Email: bboa@ufm.dk
: 03. februar 2020
: 978-87-93706-45-3
: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
: 2020
: 1. udgave
: 36

Formålet med denne vejledning er at besvare nogle af de spørgsmål, som opstår på de videregående erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner under behandlingen af sager om de studerendes forhold.

Vejledningen er ikke udtømmende, og det anbefales derfor, at institutionen søger yderligere opysninger i de regler, der gælder på området, heunder forvaltningsloven, offentlighedsloven, databeskyttelsesloven og forskelsbehandlingslovgivningen.

Senest opdateret 04. februar 2020