Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2021 Det første år på socialrådgiveruddannelsen

Det første år på socialrådgiveruddannelsen

Det første år på socialrådgiveruddannelsen
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt, hvordan studerende på socialrådgiveruddannelsen oplever det første år på studiet sammenlignet med andre professionsbachelorstuderende. Det har resulteret i rapporten ”Det første år på socialrådgiveruddannelsen”.
Kontakt
Stine Glavind Eskesen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 64
Email: sges@ufm.dk
: 05. februar 2021
: 978-87-7182-437-7
: Danmarks Evalueringsinstitut
: 2021
: 38
: Gratis

Rapporten giver indblik i de studerendes profil og deres oplevelser af blandt andet det sociale og faglige miljø i løbet af det første studieår. Og der er flere ligheder end forskelle mellem studerende på socialrådgiveruddannelsen og andre professionsbachelorstuderende. De to grupper er meget ens, når man ser på, hvordan de studerende vurderer uddannelsens faglige niveau og indhold, deres faglige engagement og motivation for at studere. På enkelte områder adskiller de studerende på socialrådgiveruddannelsen sig fra studerende på de øvrige professionsbacheloruddannelser. De er i højere grad afklarede omkring deres valg af uddannelse, men de oplever også, at studiestarten i mindre grad skaber gode sociale rammer, og de oplever i mindre grad at få tilstrækkelig feedback fra deres undervisere.

Undersøgelsen viser også, at de studerende på socialrådgiveruddannelsen har en anderledes profil end studerende på øvrige professionsbacheloruddannelser, når de påbegynder uddannelsen. Der er blandt andet flere kvindelige studerende og gennemsnitsalderen er højere.

Om datagrundlag:

Undersøgelsen tager udgangspunkt i EVA’s forløbsundersøgelse for optagne på videregående uddannelser i Danmark. Populationen består af danske studerende, som er en del af det ordinære optagelsessystem igennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og den inkluderer dermed ikke studerende optaget på efteroptag.

 Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser stillet til studerende, som påbegyndte deres uddannelse i perioden fra 2016 til 2019.

 

Senest opdateret 11. februar 2021