Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2021 Kortlægning af polarforskning i Rigsfællesskabet

Kortlægning af polarforskning i Rigsfællesskabet

Forsideillustrations tekst mangler
Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en kortlægning af polarforskning i Rigsfællesskabet, som følger op på den tidligere kortlægning af polarforskning, Polar research in the Kingdom of Denmark fra 2013.
Kontakt
Ditte Teresa Mesick
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 94
Email: dtme@ufm.dk
: 22. november 2021
: 978-87-94128-21-6
: 63

Kortlægningen er baseret på indberetninger fra forskningsudførende institutioner i Rigsfællesskabet og en bibliometrisk analyse af publikationer. 

Kortlægningen viser bl.a. at:

  • Antallet af årsværk, der beskæftiger sig med polarforskning er steget fra 611 i 2013 til 662 årsværk i 2020.
  • Der er indberettet udgifter til polarforskning i 2020 på niveau med udgifterne i 2013: De indberettede afholdte udgifter til polarforskning på Rigsfællesskabets institutioner var i 2020 i alt ca. 724 mio. kr. I 2013 var tallet 723 mio. kr.
  • Polarforskning har høje ’følgeudgifter’ i form af logistik og infrastruktur: I 2020 gik 55 pct. af afholdte udgifter til finansiering af personale (årsværk) og 45 pct. til finansiering af logistik og infrastruktur.
  • Der er sket en stigning i den interne og et fald i den eksterne finansiering af polarforskning på 8 procentpoint for begge fra 2013 til 2020. Den interne finansiering udgjorde 46 pct. af udgifterne til polarforskning i 2020, og den eksterne finansiering udgjorde 54 pct. af finansieringen
  • Polarforskning er i høj grad grøn: 56 pct. af polarforskningen (talt på årsværk) bidrager direkte eller indirekte til den grønne omstilling.
  • Polarforskning er et forskningsområde i vækst, og Rigsfællesskabets polarforskning har en høj videnskabelig gennemslagskraft.
  • Der er en høj grad af internationalt samarbejde om polarforskning: mellem 82,9 og 100 pct. af landenes publikationer er blevet til i et internationalt samarbejde.
Senest opdateret 23. november 2021