Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2022 Bygningsmæssige forhold

Bygningsmæssige forhold

Forsideillustrations tekst mangler
Opdateret vejledning om bygningsmæssige forhold for uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Kontakt
Anders Christian Lauger
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 85 77
Email: andl@ufm.dk
Kirstine Notlevsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 34
Email: kno@ufm.dk
Ida Bech Kargo Karlsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 49
Email: ibkk@ufm.dk
: 21. marts 2022
: 978-87-94128-36-0
: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
: 2022
: 43

For at understøtte uddannelsesinstitutionernes arbejde på bygningsområdet har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udarbejdet en vejledning om bygningsmæssige forhold. Vejledningen udkommer nu i opdateret udgave.

Vejledningen sigter på at skabe et samlet overblik over de retningslinjer, som selvejende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet skal følge, og de forhold, som institutionerne i øvrigt bør være opmærksomme på i forhold til deres bygningsmæssige dispositioner.

Vejledningen henvender sig til medarbejdere på universiteter, professionshøjskoler mv., erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner og Designskolen Kolding.

De væsentligste ændringer i den opdaterede udgave angår

  • Nyt kapitel om finansiering af bygninger og grunde
  • Nyt cirkulære om energibesparelser i staten
  • Ny budgetvejledning 2021
  • Udvidelse af vejledningen til også at omfatte Designskolen Kolding
Senest opdateret 21. marts 2022