Gå til indhold

Kortlægning af aktuel dansk forskning i antisemitisme

Forsideillustrations tekst mangler
Kortlægningen af aktuel dansk forskning i antisemitisme er led i den fhv. regerings handlingsplan mod antisemitisme fra januar 2022. Kortlægningen giver et overblik over temaer i dansk forskning i antisemitisme, publikationsvolumen samt fremfører en række perspektiver fra forskerne selv.
: 31. marts 2023
: 978-87-93807-57-0
: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
: 2023
: 34

Hovedpunkter fra kortlægningen: 

  • I Danmark findes der meget lidt aktuel forskning i antisemitisme, og det eksisterer ikke som særskilt forskningsområde.
  • Der findes aspekter af forskning i antisemitisme under andre forskningsfelter, blandt andet Holocaust og folkedrabsstudier, diskrimination og menneskerettigheder.
  • Målt på publiceringsvolumen er der siden 2017 identificeret i alt 119 forskningspublikationer, der bredt omhandler antisemitisme. Heraf havde 19 forskningspublikationer ”antisemitisme” eller et tilsvarende begreb (f. eks ”jødehad” eller ”discrimination + jews”) i titel, abstract eller nøgleord (keywords). Tallene er baseret på en bibliometrisk undersøgelse og en spørgeskemaundersøgelse.
  • Der findes ingen centre, grupper eller netværk, der konsoliderer forskningen eller samler forskere ved danske forskningsinstitutioner.
  • Ifølge respondenterne er der mangel på forskningsbaseret viden om den ´”nye” antisemitisme, hvor antisemitisme genereres ud fra en foragt for staten Israel.
  • Der har været få danske forskningsprojekter, der berører temaer som konspirationsteorier og online sprogbrug, hvor antisemitisme indgik som undertema. Europa-Kommissionen har for nyligt foretaget en undersøgelse af stigende antisemitisme online i Frankrig og Tyskland. Der efterspørges blandt danske forskere mere forskning i antisemitismen online. 

Kortlægningen er baseret på tre hovedkomponenter: En bibliometrisk undersøgelse af publikationerne, en spørgeskemaundersøgelse sendt til udvalgte forskningsinstitutioner i Danmark og en forskerdialog, hvor udvalgte forskere har fortalt om deres oplevelser og perspektiver.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juni 2023