Gå til indhold

Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks Talentbarometer 2022

Forsideillustrations tekst mangler
Dansk forskning har brug for alle talenter – uanset køn. Talentbarometeret for 2022 viser, at andelen af kvinder blandt danske forskere fortsat er stigende, men det er alligevel kun godt hver tredje forsker på de danske universiteter, der er kvinde.
: 24. marts 2023
: 978-87-94128-52-0
: 2596-7770
: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
: 2023
: 134

Som et redskab til at understøtte indsatsen for at få flere kvindelige forskertalenter i spil har Uddannelses- og Forskningsministeriet i dialog med Danske Universiteter udviklet det danske talentbarometer.

Samlet belyser talentbarometeret for 2022:

  • Andelen af mandlige og kvindelige forskere i Danmark i et internationalt lys (kapitel 2)
  • Antallet og andelen af mænd og kvinder blandt færdige kandidater og ph.d.er fra de danske universiteter (kapitel 3)
  • Antallet og andelen af mænd og kvinder blandt forskere på de danske universiteter (kapitel 4)
  • Mænd og kvinder blandt nyansatte forskere (kapitel 5)
  • Mænd og kvinders vej gennem et typisk forskerkarriereforløb (kapitel 6)
  • Mænd og kvinder som ansøgere og bevillingsmodtager i danske offentlige forskningsfinansierende fonde (kapitel 7)
  • Mænd og kvinder i forskningsledelse (kapitel 8)
  • Ligestillingsindsatsen på de danske universiteter (kapitel 9)

Det danske talentbarometer udkom første gang i 2017. Formålet med talentbarometeret er at give et faktuelt grundlag for en drøftelse af, hvordan dansk forskning bedst muligt udnytter og understøtter sin samlede talentmasse til gavn for dansk forskning.

Kontakt

Britta Vegeberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 25
Email: bve@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. februar 2023