Gå til indhold

Institutioner, der ikke er akkrediterede/offentligt anerkendte i Danmark

Læs her om institutioner, der ikke er offentligt anerkendte som videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark, og om beskyttelsen af universitetsbetegnelsen.

En uddannelsesinstitution tilhører kun det danske videregående uddannelsessystem, hvis den er offentligt anerkendt på mindst en af disse måder:

  • Institutionen eller uddannelser ved institutionen er akkrediteret efter den danske akkrediteringslovgivning for videregående uddannelse.
  • Institutionen er defineret som videregående uddannelsesinstitution ved lov eller af det relevante ministerium.
  • Institutionen er godkendt af det relevante ministerium til at udbyde en eller flere videregående uddannelser forstået som uddannelser udbudt på grundlag af lovgivning, under offentligt tilsyn og med adgangskrav mindst omfattende en bestået gymnasial uddannelse eller en bestået fuld erhvervsuddannelse.

Virksomheder uden den nævnte offentlige anerkendelse tilhører ikke det danske videregående uddannelsessystem, og de eksamensbeviser, de udsteder, er ikke uddannelseskvalifikationer i det danske videregående uddannelsessystem. Sådanne virksomheder er ikke underlagt dansk lovgivning vedrørende videregående uddannelse og er ikke underlagt danske myndigheders tilsyn og kvalitetssikring.

Du kan se, om en institution er en del af det danske videregående uddannelsessystem ved at slå op i vores liste over danske anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner:

Se også:


Betegnelsen universitet er beskyttet

Betegnelsen universitet eller tilsvarende betegnelse på andre sprog samt forkortelser heraf må kun anvendes af universiteter omfattet af universitetsloven og af institutioner, som i medfør af anden dansk lov er tillagt ret hertil. Visse uddannelses- og forskningsinstitutioner, der er anerkendte i henhold til andre landes lovgivning samt international ret m.v., er dog ikke omfattet af forbuddet.

Forbuddet gælder kun, når der er tale om en situation, hvor universitetsbetegnelsen indgår i en institutions titel eller navn m.v. og den pågældende institution udøver aktiviteter, der er egnede til forveksling med uddannelses- og universitetsvirksomhed. Forbuddet rammer således ikke f.eks. en café med navnet "Universitetscaféen".

Beskyttelsen af betegnelsen universitet m.v. fremgår af universitetslovens § 33 a.

Senest opdateret 25. januar 2022