Gå til indhold

Dansk kvalifikationsramme for de videregående uddannelser

Der findes en særlig kvalifikationsramme for de videregående uddannelse, som er indarbejdet i uddannelseslovgivningen.

Den danske kvalifikationsramme for de videregående uddannelser omfatter både det ordinære uddannelsessystem og videreuddannelsessystemet for voksne. For hver af gradstyperne giver kvalifikationsnøglen en generel beskrivelse af kravene til viden og forståelse, færdigheder og kompetencer.

Kvalifikationsrammen kan hentes her:

Kvalifikationsrammen er knyttet til den overordnede europæiske kvalifikationsramme, som er udviklet inden for Bologna-processen:

Graderne for de videregående uddannelser er også indplaceret i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, som omfatter alle kvalifikationsniveauer:


Lovgivning

For at blive akkrediteret skal de videregående uddannelsesinstitutioner blandt andet sikre, at deres uddannelser har et niveau, der svarer til de relevante typebeskrivelser i kvalifikationsrammen for videregående uddannelser. Når Akkrediteringsrådet tager stilling til akkreditering af enkeltuddannelser, indgår det ligeledes i kriterierne, at uddannelsens mål for læringsudbytte skal leve op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen.


Certificering af kvalifikationsrammen

Den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse er officielt og succesfuldt blevet sammenlignet med den såkaldte Bologna-ramme:

Sammenligningen betyder, at man har fundet overensstemmelse mellem opbygningen, niveauerne og beskrivelserne af læringsudbyttet i den danske kvalifikationsramme og Bologna-rammen, og at uddannelsesinstitutioner kan påføre et niveau fra Bologna-rammen i Diploma Supplement. Selvcertificeringsrapporten kan læses her: 


Baggrund for kvalifikationsrammen

Den nuværende kvalifikationsramme erstattede i 2008 den såkaldte kvalifikationsnøgle fra 2003.

Forslaget til ny kvalifikationsramme blev udarbejdet i 2007 af en referencegruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Det var fra juni til september 2007 til høring hos uddannelsesinstitutioner og berørte organisationer.

Den nye kvalifikationsramme inddrog de erfaringer, der var gjort med kvalifikationsnøglen på Videnskabsministeriets og Undervisningsministeriets områder, og tog samtidig hensyn til den overordnede europæiske kvalifikationsramme for videregående uddannelser.

For kunstneriske uddannelser blev der i december 2009 vedtaget særlige gradstypebeskrivelser, som findes i et tillæg til kvalifikationsrammen:

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024