Om terminologien

Om principperne bag Dansk-Engelsk Uddannelsesterminologi
Kontakt

Spørgsmål, forslag og kommentarer til terminologilisten kan sendes til:

Finn Kjeller Johansen
Informationsmedarb.
E-mail:

Uddannelsesterminologien er udviklet som et hjælpemiddel til dem, der arbejder med uddannelse i internationale sammenhænge, og som f.eks. skal holde oplæg eller skrive om danske uddannelsesforhold på engelsk - til kollegaer i andre lande, ved konferencer, eller når der kommer udenlandske gæster.


Hvilke ord er medtaget?

Dansk-Engelsk Uddannelsesterminologi omfatter generelle uddannelsesrelaterede ord og udtryk, som anvendes i uddannelsesmæssige og pædagogiske/psykologiske sammenhænge, samt i et vist omfang løn- og personaleadministrative termer.

Fagspecifikke udtryk er derimod normalt ikke medtaget. Her henvises til fagordbøger og de særlige uddannelsesterminologier, der er udviklet på nogle områder

Terminologien er ikke en ordbog og indeholder normalt kun et par forslag til oversættelse pr. ord. Der er ikke oplysninger om ordklasser, bøjningsformer m.m. Terminologien kan altså ikke erstatte brugen af en almindelig dansk-engelsk ordbog.


Uddannelsesbetegnelser/titler

Man bør generelt være forsigtig med at oversætte navne på uddannelser og akademiske titler til udtryk, der anvendes i et andet lands uddannelsessystem, idet oversættelsen kan afstedkomme en sammenligning, som ikke altid er korrekt eller hensigtsmæssig.

Det anbefales derfor, at man så vidt muligt angiver den danske betegnelse sammen med en oversættelse enten før eller efter oversættelsen, så det klart kommer til at fremgå, at der er tale om en oversættelse. F.eks. "Folkeskole - (Danish) primary and lower secondary school".

I terminologilisten er der medtaget oversættelser af uddannelsesbetegnelser/titler efter følgende principper:

Grundskole og gymnasium

Oversættelserne er i overensstemmelse med den standard, der har været anvendt af det danske undervisningsministerium i mange år.

Erhvervsuddannelserne

Navnene på de mange forskellige erhvervsuddannelser er ikke medtaget i terminologilisten, idet de foreligger i en særskilt oversigt, der er lavet i forbindelse med udviklingen af de engelsksprogede tillæg til erhvervsuddannelserne:

Erhvervakademiuddannelserne/kvu-uddannelserne

Oversættelserne af erhvervsakademiuddannelserne bygger på oversættelserne i KVU-ordbogen og på høringer i de relevante fagmiljøer, da der ikke foreligger autoriserede oversættelser på dette område.

Professionsbachelor og universitetsgraderne

Oversættelserne er i overensstemmelse med de engelske betegnelser, som fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne for de pågældende uddannelser. Der er lagt størst vægt på oversættelserne af de akademiske titler som f.eks. professionsbachelor i sygepleje, men hvor en uddannelse retter sig entydigt mod et erhverv, er professionstitlen også medtaget, f.eks. sygeplejerske/nurse.

Voksenuddannelses- og folkeoplysningsområdet

Oversættelserne er i overensstemmelse med den standard, der har været anvendt af det danske undervisningsministerium i mange år.


Stillingsbetegnelser

Terminologien indeholder kun i begrænset omfang oversættelser af stillingsbetegnelser. Man finder altså ikke oversættelser af alle forskellige stillingskategorier inden for de enkelte uddannelsessektorer. Her henvises til ordbøger og til mere sektorspecifikke oversættelser.


Navne på institutioner

Uddannelsesinstitutionernes navne er medtaget i begrænset omfang, f.eks. hvor der er tale om store enkeltstående institutioner. På områder, hvor der er flere institutioner af samme type, er der udelukkende medtaget fællesbetegnelsen for den pågældende uddannelsestype, f.eks. professionshøjskole og erhvervsakademi. Oversættelser af institutionsnavne findes som regel let via institutionernes engelsksprogede hjemmesider.

Navne på organisationer m.m. er kun medtaget, hvor de har en stærk tilknytning til uddannelsesverdenen.


 

 

Senest opdateret 21. november 2019