Gå til indhold

Vejledning til uddannelsesterminologien

Værd at vide, når du slår ord op
Kontakt

Spørgsmål, forslag og kommentarer til uddannelsesterminologien kan sendes til:

Finn Kjeller Johansen
Informationsmedarb.
E-mail:

Søgeresultatet

I søgeresultatet vises det danske ord først, efterfulgt af forslag til oversættelse. Er der flere forslag til oversættelse, er forslagene angivet i alfabetisk rækkefølge.

Betydningsforskelle i enten det danske ord eller de engelske oversættelser anføres enten i parentes efter ordene eller i forklaringsfeltet. I enkelte tilfælde uddybes oversættelserne med en forklaring eller et eksempel, enten på dansk eller engelsk afhængig af konteksten.

Hvis der ikke er nogen resultater af din søgning, vises der intet.

Betegnelser og stavemåder

Oversættelser og stavemåde bygger primært på britisk engelsk/”internationalt” engelsk. Med ”internationalt” engelsk menes udtryk og betegnelser med en udbredt anvendelse i en international uddannelsespolitisk sammenhæng, uden at der altid er tale om udpræget britisk engelsk.

Eksempelvis anvender briter typisk betegnelsen degree og ikke diploma om universitets-/videregående uddannelser, mens diploma i en international sammenhæng er en udbredt term, bl.a. i forbindelse med Diploma Supplement, som er et tillæg til et eksamensbevis for en gennemført videregående uddannelse.

Amerikanske udtryk er kun medtaget, hvor brugen er udbredt også i en europæisk sammenhæng.

Vanskelige ord

Uddannelse

På dansk anvendes ordet uddannelse i mange forskellige sammenhænge, hvor man på engelsk har en mere varieret sprogbrug, f.eks. education, training, study programme/qualification/degree afhængig af den sammenhæng, de indgår i, Se under opslagsordet "uddannelse".

NB: Det engelske ord "education" er et entalsord, der ikke kan bøjes med flertals-s.

Universitet/videregående uddannelsesinstitutioner

Universitetsbegrebet anvendes meget forskelligt i andre lande afhængigt af uddannelsesstrukturen i det pågældende land. I nogle lande omfatter universitetsbetegnelsen alle videregående uddannelser – forskningsbaserede eller professionsrettede. I andre lande er universitetsbetegnelsen forbeholdt forskningsbaserede uddannelser som i Danmark. Disse forskelle skal man være opmærksom på, når man bruger oversættelsen "university".

Se i øvrigt under opslaget "universitet".

 

Senest opdateret 12. februar 2019