Gå til indhold

Informationskilder

Informationskilder om udenlandske adgangsgivende eksaminer

Indhold:

  • Oversigter over uddannelsessystemer med vurderinger
  • Andre oversigter over uddannelsessystemer
  • Linksamlinger om uddannelsessystemer
  • Videregående uddannelsesinstitutioner
  • Informationssøgning på internettet

 


Oversigter over uddannelsessystemer med vurderinger

 

UK NARIC International Comparisons

For hvert land gives oplysninger om uddannelsessystem, karaktersystem og sammenligning af uddannelseskvalifikationer, herunder adgangsgivende eksaminer, med engelske kvalifikationer.

Bemærk: Man skal være betalende medlem for at få adgang til publikationen. Grafisk oversigt over uddannelsessystemet for hvert land.

Udgiver: Det britiske center for vurdering af udenlandske uddannelser, UK NARIC.

Flere oplysninger om publikationen, herunder pris og indhold, m.m. fås hos UK NARIC:

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise (ANABIN)

Konkrete vurderinger af videregående uddannelser, adgangsgivende eksaminer og karaktersystem i enkelte lande med henblik på adgang til videregående uddannelse i Tyskland.

Udgiver: Det tyske center for vurdering af udenlandske uddannelser, Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

De norske krav til godkendelse af udenlandske adgangsgivende eksaminer. Vurderinger af adgangsgivende eksaminer fra ca. 150 lande.

Samordna opptakk

Den norske database for optagelse. Med kortfattet beskrivelse af cirka 150 lande, herunder karakteromregning og fagniveauvurdering af enkelte fag.

Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning

Det svenske Universitets- och Högskolerådet udgiver en håndbog med vurdering af fagniveauer i udenlandske gymnasiale uddannelser i forhold til fagniveauer i svensk gymnasial uddannelse til brug for optagelse på svenske videregående uddannelser.

Landebeskrivelser med vurderinger udarbejdet af Nuffic

Det hollandske vurderingskontor Nuffic har udgivet en landedatabase med beskrivelse af uddannelsessystemet i godt 90 lande. Indeholder retningslinjer for vurderinger af enkelte uddannelser og dokumenteksempler.

UCAS – the Universities and Colleges Admissions Service in the UK

UCAS udgiver en guide til en række landes adgangsgivende eksaminer. Den udkom frem til og med 2015 som årlig publikation, men er fra 2016 erstattet af landefaktaark for udvalgte lande.


Andre oversigter over uddannelsessystemer

World Data on Education og Country Dossiers

World Data on Education giver basisoplysninger om uddannelsessystemerne i 160 lande, mens Country Dossiers sammenstiller en række materialer om de enkelte lande.

Bemærk: Opdateres løbende, profiles kan dog være af ældre dato. I Country Dossiers finder man under det enkelte land/profile en oversigt over timetal for secondary education. Grafisk oversigt over uddannelsessystemet i de enkelte lande.

Udgiver: UNESCO-IBE (International Bureau of Education)

Eurydice: National Education Systems

EU's informationstjeneste om uddannelsessystemer i EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz, Albanien, Bosnien-Hercegovina, den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet.

Bemærk: Der er lidt uensartede oplysninger vedr. indholds- og beståkrav for de adgangsgivende uddannelser. Med oversigt over ændringer i eksaminer.

Udgiver: Eurydice

Euroeducation.net

Bl.a. oversigt over uddannelsessystemerne i de enkelte europæiske lande.

Bemærk: Overskuelig og nem introduktion. Kildeangivelser. Navne på beviser er ofte gengivet.

Udgiver: EuroEducation

Country Education Profiles (CEPs) og CEP Update Series (Australien)

Betalingsdatabase med beskrivelse af mere end 100 forskellige lande: Grundig gennemgang af uddannelsessystemerne. Giver retningslinjer for vurdering af videregående uddannelse, postsekundær uddannelse, tekniske og erhvervsfaglige uddannelser.

Udgiver: AEI-NOOSR (Australian Education International – National Office of Overseas Skills Recognition).


Linksamlinger om uddannelsessystemer

Enic-naric.net

Hjemmeside for de nationale informationskontorer tilknyttet ENIC-netværket og NARIC-netværket.

Indgang til informationskontorerne og til kilder om uddannelse i de enkelte lande.

USNEI: National information

Udgiver: U.S. Network for Education Information

Andre kilder

 


Videregående uddannelsesinstitutioner

World Higher Education Database (WHED)

Database over videregående uddannelsesinstitutioner, uddannelsessystemer og grader i hele verden.

Udgiver: International Association of Universities (IAU)


Informationssøgning på internettet

Tips til søgning på internettet

  • Benyt en søgemaskine søge specifikke oplysninger, f.eks. navne og betegnelser på enkelte fag, diplomer og uddannelsestermer. Vær opmærksom på kildens status, hensigt og baggrund med henblik på oplysningernes validitet.

  • Wikipedia – det frie leksikon – kan benyttes med omtanke. Ofte vil der være kildehenvisninger, så oplysningerne i Wikipedia kan tjekkes.

  •  

Senest opdateret 10. maj 2021