Fortsætte uddannelse

Måske har du allerede bestemt dig for at søge ind på en bestemt uddannelse - eller måske har du brug for at vælge eller forberede en uddannelse.

Søge optagelse på en uddannelse

Hvis du er klar til at søge optagelse på en bestemt uddannelse, bør du henvende dig til det uddannelsessted, hvor du gerne vil optages. Det er uddannelsesstedet, der afgør, om du kan optages på grundlag af din udenlandske eksamen.

Du bør spørge en vejleder på uddannelsesstedet om adgangskrav, eventuel supplerende uddannelse og mulighederne for merit.

Det er uddannelsesstedet, der tager stilling til, om du opfylder de fagspecifikke adgangskrav, herunder krav til eventuel supplering.

Læs mere om optagelse på:


Merit

Du kan eventuelt ansøge om merit, det vil sige om at få bestemte fag i en tidligere uddannelse godskrevet, sådan at du fritages for dele af den nye uddannelse.

Uddannelsesstedet afgør selv, om du kan få merit. Du har dog mulighed for at klage til Kvalifikationsnævnet, hvis du mener, at afgørelsen om merit for din udenlandske uddannelse er forkert.

De fleste europæiske lande bruger ECTS-point som redskab for meritoverførsel:


Vælge eller forberede en uddannelse

På Uddannelsesguiden.dk kan du finde information om alle uddannelser og hjælp til studievalg. Her kan du også se, hvordan du får personlig vejledning til valg af uddannelse og erhverv.

Du finder Uddannelsesguiden her:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse giver ikke uddannelses- og erhvervsvejledning, men en vurdering af dine udenlandske uddannelseskvalifikationer kan være et led i afklaringen af dine muligheder.

For at få en vurdering skal du indsende en ansøgning til styrelsen:

Hvis du har problemer med at dokumentere dine færdigheder og din viden, findes der forskellige muligheder for kompetenceafklaring:


Hjælp til valg af uddannelse og ansøgning om optagelse

Herunder findes hjemmesider, hvor du kan søge mere information om det danske uddannelsessystem, om indholdet af de enkelte uddannelser, samt hvilke erhverv de forskellige uddannelser er rettet imod.

  • UddannelsesGuiden

    Information om alle uddannelser og hjælp til studievalg.

  • Optagelse.dk

    Her kan du hente et ansøgningsskema til optagelse på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Senest opdateret 05. januar 2017