Gå til indhold

Fortsætte uddannelse

Læs om at søge ind på en dansk uddannelse på baggrund af din udenlandske uddannelse.

Søge optagelse på en uddannelse

Hvis du er klar til at søge optagelse på en bestemt uddannelse, bør du henvende dig til det uddannelsessted, hvor du gerne vil optages. Det er uddannelsesstedet, der afgør, om du kan optages på en bestemt uddannelse.

Læs mere om optagelse på:


Merit

Du kan eventuelt ansøge om merit, det vil sige om at få bestemte fag i en tidligere uddannelse godskrevet, sådan at du fritages for dele af den nye uddannelse.

Uddannelsesstedet afgør selv, om du kan få merit. Du har dog mulighed for at klage til Kvalifikationsnævnet, hvis du mener, at afgørelsen om merit for din udenlandske uddannelse er forkert.Valg af uddannelse

På Uddannelsesguiden.dk kan du finde information om alle uddannelser og hjælp til studievalg. Her kan du også se, hvordan du får personlig vejledning til valg af uddannelse og erhverv.

Senest opdateret 12. februar 2019