Gå til indhold

Adgang til universitets-bacheloruddannelser gennem supplering

Læs om suppleringsmuligheder, hvis du har en uddannelse på niveau med "hf uden overbygning" og gerne vil tage en bacheloruddannelse på universitetet.

Hvis din eksamen svarer i niveau til en dansk hf-uddannelse uden overbygning, skal du supplere den for at få adgang til universiteternes bacheloruddannelser. Du kan supplere din eksamen på disse måder:

  • 1 års videregående uddannelse eller anden supplering
  • Supplering gennem overbygningsforløb
  • Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).

Nederst på siden kan du også læse om Gymnasiale Suppleringskurser (GSK) og realkompetencevurdering.


1 års videregående uddannelse eller anden supplering

Du kan søge optagelse på universitets-bacheloruddannelser og andre videregående uddannelser, hvis du har afsluttet en uddannelse, som er på niveau med en hf uden overbygning, og derefter har gennemført 1 års videregående studier i udlandet eller tilsvarende supplering.

Et universitet kan også give dig adgang til at søge optagelse, hvis du har suppleret på en anden måde. Det er op til universitetets vurdering.

For at blive optaget på en bestemt uddannelse skal du også opfylde dens specifikke adgangskrav.


Supplering gennem overbygningsforløb

Du kan supplere med et overbygningsforløb, der består af mindst to hf-enkeltfag:

  • Der skal være mindst 250 timers undervisningstid og 100 timers fordybelsestid til skriftligt arbejde.
  • Der skal være mindst 1 A-niveaufag og mindst 1 B-niveaufag.
  • Fag på C-niveau kan ikke indgå i suppleringen.
  • Fagene skal være bestået.

Du bør spørge universitetet, hvilke fag du skal bestå, for at du samtidig får opfyldt de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du gerne vil søge ind på.

Supplering kan også ske i udlandet, for eksempel ved at du består udenlandske enkeltfag, som opfylder ovenstående krav. Universitetet afgør, om sådanne fag opfylder de specifikke adgangskrav. Derfor bør du spørge universitetet til råds om dette.


Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)

GIF er et forløb på 10 måneder med vægt på humanistiske fag (Hum-GIF) eller på matematiske/fysiske fag (Mat-GIF). Der er 5 fag i Hum-GIF og 6 fag i Mat-GIF. Skolen kan give merit for op til 2 fag.

For at blive optaget på GIF skal du have opholdstilladelse i Danmark og mindst 12 års skolegang, herunder en udenlandsk gymnasial eksamen. Desuden er der visse krav til dine dansk- og engelskkundskaber samt (når det gælder Mat-GIF) til dit niveau i matematik.

Læs mere om GIF i UddannelsesGuiden:


Hvad kan GSK bruges til?

Du kan ikke benytte gymnasial supplering, GSK-fag, til at hæve dit uddannelsesniveau, så det giver adgang til universiteternes bacheloruddannelser.

GSK er et tilbud til dem, der allerede har en adgangsgivende eksamen, men mangler et bestemt niveau i et eller flere fag for at opfylde specifikke adgangskrav på en videregående uddannelse.

Du kan tage GSK-fag for at opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse.

Hvis du supplerer din uddannelse, så du får adgang til universiteternes bacheloruddannelser, kan du bagefter tage GSK-fag for at opfylde de specifikke adgangskrav til en bestemt universitets-bacheloruddannelse.


Realkompetencevurdering

Du kan søge om realkompetencevurdering af gymnasiale fag, f.eks. hvis du har en udenlandsk gymnasieuddannelse. Afklaringen finder sted på VUC og foregår på dansk. Der udstedes bevis for de fag og niveauer, der godkendes. Der gives ikke karakterer.

Et bevis fra realkompetencevurdering kan indgå i en fuld hf eller gymnasieuddannelse. For at få et dansk hf- eller studentereksamensbevis skal du dog have bestået mindst 6 fag med karaktergivning.

Læs mere om realkompetencevurdering:

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. februar 2024