Klager behandlet af Kvalifikationsnævnet

Klagesager vedrørende merit og anerkendelse af realkompetence
Senest opdateret 18. februar 2019