Klager behandlet af Kvalifikationsnævnet

Klagesager vedrørende merit og anerkendelse af realkompetence
Senest opdateret 15. juli 2020