Medlemmer af Kvalifikationsnævnet

Ud over formanden omfatter Kvalifikationsnævnet sagkyndige fra de forskellige uddannelsesområder.

Formand for Kvalifikationsnævnet er professor, lic.jur. Nis Jul Clausen, Syddansk Universitet. Ud over formanden omfatter nævnet en række sagkyndige medlemmer, som tilsammen har sagkundskab inden for alle de uddannelsesområder, der hører under Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Børne- og Undervisningsministeriet. Formanden og medlemmerne beskikkes for fire år ad gangen.

I hver klagesag består nævnet af en formand og mindst to sagkyndige medlemmer. Formanden er således permanent i alle sagerne, mens de sagkyndige varierer efter det konkrete fagområde, som afgørelsen vedrører.


Formand

Professor, lic.jur. Nis Jul Clausen, Syddansk Universitet


Medlemmer

Kvalifikationsnævnets medlemmer er senest beskikket i 2015.

 

Universitetsuddannelser

Humaniora

 • Jens Erik Mogensen, Københavns Universitet
 • Erik Skyum-Nielsen, Københavns Universitet
 • Marianne Børch, Syddansk Universitet
 • Charlotte Wien, Syddansk Universitet
 • Malene Gram, Aalborg Universitet
 • Henrik Halkier, Aalborg Universitet
 • Margrete Mondahl, Copenhagen Business School
 • Ole Helmsersen, Copenhagen Business School

Samfundsvidenskab

 • Kristian Cedervall Lauta, Københavns Universitet
 • Helle Andersen, Københavns Universitet
 • Peter Erling Nielsen, Københavns Universitet
 • Henrik B. Sørensen, Aarhus Universitet
 • Pernille Wegener Jessen, Aarhus Universitet
 • Morten Rask, Aarhus Universitet
 • Camilla Hørby Jensen, Syddansk Universitet
 • Bodil Damgaard, Roskilde Universitet
 • Jørn Kjølseth Møller, Roskilde Universitet
 • Henrik Toft Jensen, Roskilde Universitet
 • Lars Krull, Aalborg Universitet
 • Allan Næs Gjerding, Aalborg Universitet
 • Lise Justesen, Copenhagen Business School
 • Bodil Olai Hansen, Copenhagen Business School
 • Michael Andersen, Copenhagen Business School
 • Sven Bislev, Copenhagen Business School
 • Bjarne Astrup Jensen, Copenhagen Business School

Teknisk videnskab

 • Jens Kargaard Madsen, Aarhus Universitet
 • Henning Andersen, Syddansk Universitet
 • Karl Brian Nielsen, Aalborg Universitet
 • Martin Lehmann, Aalborg Universitet
 • Kirsten M. Nielsen, Aalborg Universitet
 • Flemming Christensen, Aalborg Universitet
 • Jakob Schiøtz, Danmarks Tekniske Universitet
 • Per Goltermann, Danmarks Tekniske Universitet
 • Jørgen Villadsen, Danmarks Tekniske Universitet
 • Torben Knudby, Danmarks Tekniske Universitet
 • Mette Elting, Danmarks Tekniske Universitet

Naturvidenskab

 • Ole Nybro, Københavns Universitet
 • Thomas Vosegaard, Aarhus Universitet
 • Finn Kirpekar, Syddansk Universitet
 • Evamaria Petersen, Aalborg Universitet
 • Bent Thomsen, Aalborg Universitet

Sundhedsvidenskab

 • Lars Konge, Københavns Universitet/ Rigshospitalet
 • Torben Veith, Københavns Universitet/ Rigshospitalet
 • Mogens Andreasen, Aarhus Universitet
 • Niels Illum, Syddansk Universitet
 • Jørgen Lange Thomsen, Syddansk Universitet
 • Mogens Vyberg, Aalborg Universitet
 • Michael Voigt, Aalborg Universitet

Kunstneriske uddannelser

Designuddannelser

 • Lone Dalsgaard André, Designskolen Kolding
 • Eva Kappel, Designskolen Kolding
 • Tine Kjølsen, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Arkitektuddannelser

 • Chris Thurlbourne, Arkitektskolen Aarhus
 • Rasmus Grønbæk Hansen, Arkitektskolen Aarhus
 • Jørgen Helstrup, Arkitektskolen Aarhus
 • Henrik Oxvig, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
 • Niels Grønbæk, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Konservatoruddannelser

 • Marie Vest, Det Kongelige Bibliotek
 • Michael Højlund Rasmussen, Konserveringscenter Vest, Ølgod.
 • Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet

Scenekunstuddannelser

 • Benedikte Paaske, Dansens Hus
 • Jens August Wille, Odense Teater
 • Janicke Branth

Musikkonservatorieuddannelser

 • Claus Finderup, Rytmisk Musikkonservatorium
 • Julie Heebøl Clausen, Skanderborg Kulturskole
 • Michael Bundgaard, Det Jyske Musikkonservatorium
 • Billedkunstneriske uddannelser
 • Frederik Tygstrup, Københavns Universitet
 • Henrik Oxvig, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Filmuddannelser

 • Frederik Tygstrup, Københavns Universitet
 • Marianne Ping Huang, Aarhus Universitet

Professionsbacheloruddannelser

Det pædagogiske område, læreruddannelsen

 • Jesper Vinther , University College Nordjylland
 • Lars Kettel, Professionshøjskolen Metropol
 • Lis Madsen, Professionshøjskolen UCC
 • Jon Gade, Professionshøjskolen UCC
 • Elsebeth Jensen, VIA University College
 • Susanne Agerbæk, VIA University College
 • Stina Møllenbach, University College Sjælland
 • Lonnie Ransby Stahl, University College Sjælland
 • Hans Krab Koed, University College Syddanmark
 • Niels Grønbæk Nielsen , University College Lillebælt

Det pædagogiske område, pædagoguddannelsen

 • Gitte Orlowitz , University College Nordjylland
 • Randi Bjørndal Jensen, Professionshøjskolen UCC
 • Peter Møller Pedersen, VIA University College
 • Kim Larsen, University College Syddanmark
 • Jørgen Hansen , University College Lillebælt

Det pædagogiske område, pædagogiske uddannelser i øvrigt

 • Kristine Andersen, Professionshøjskolen UCC
 • Jan Ankerstjerne, VIA University College

Det sundhedsfaglige område, sygeplejerskeuddannelsen

 • Lisbet Madsen, Professionshøjskolen Metropol
 • Karen Paaske, VIA University College
 • Dorte Guling, University College Sjælland
 • Lena Busch Nielsen, University College Lillebælt

Det sundhedsfaglige område, jordemoderuddannelsen

 • Ghita Cajus, University College Nordjylland
 • Ina Thy-Madsen, University College Syddanmark

Det sundhedsfaglige område, ergoterapeutuddannelsen

 • Tove Schreiber, VIA University College

Det sundhedsfaglige område, psykomotorikuddannelsen

 • Anne Margrethe Pallesen, Professionshøjskolen UCC
 • Helle Brok, VIA University College

Det sundhedsfaglige område, fysioterapeutuddannelsen

 • Dorte Drachmann, University College Nordjylland
 • Lif Hanne Larsen, Professionshøjskolen Metropol
 • Birgitte Ebbe Mathiesen, University College Lillebælt

Det sundhedsfaglige område, bioanalytikeruddannelsen

 • Henrik Hansen, Professionshøjskolen Metropol
 • Birgit Løbner Christensen, University College Syddanmark

Det sundhedsfaglige område, radiografuddannelsen

 • Anne-Mette Briand de Crevecoeur, Professionshøjskolen Metropol
 • Marianne Gellert, University College Lillebælt

Det samfundsfaglige område, socialrådgiveruddannelsen

 • Helle Ingrid Strauss, Professionshøjskolen Metropol
 • Anke Beuck, VIA University College
 • Turid Eikeland, University College Sjælland
 • Jon Lamberg, University College Lillebælt

Det samfundsfaglige område, offentlig administration

 • Sonny Englund, Professionshøjskolen Metropol
 • Anette Nicolaisen, University College Syddanmark

Det økonomiske-merkantile område

 • Per Justesen, University College Nordjylland
 • Rickard Lindquist, VIA University College
 • Marie-Josée Giasson Jensen , University College Sjælland
 • Susanne Rievers, Cph Business
 • Kim Hass Rubin, Erhvervsakademi Lillebælt
 • Helle Melgaard, IBA Erhvervsakademi Kolding

Tekniske og teknologiske uddannelser

 • Claus Glavind, Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen
 • Keld Lars Bak, Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen
 • Torben Knudby, Danmarks Tekniske Universitet, Diplom
 • Jan Holler Foget, University College Nordjylland
 • Laurids Green, VIA University College
 • Rikke Leander, Københavns Erhvervsakademi
 • Erik Jung Jensen, Erhvervsakademiet Lillebælt

Medie- og kommunikationsuddannelser

 • Unni From, Aarhus Universitet
 • Solveig Schmidt, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Henrik Birkvig, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Rikke Hagemann Olsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Martin Hansen, VIA University College
 • Valdemar Kraft, University College Syddanmark

Design

 • Ingelise Krarup Andersen, University College Nordjylland
 • Ingrid Søe, VIA University College
 • Louise Boel, Københavns Erhvervsakademi
 • Michael Sorknæs, Erhvervsakademi Sydvest
 • Anne Mette Tønnesen, Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademiuddannelser

Design (designteknolog og e-designer)

 • Anders Bisgaard, VIA University College
 • Morten H. Pedersen, Københavns Erhvervsakademi

Teknik, Byggeri/Produktion

 • Jan Holler Foget, University College Nordjylland
 • Rikke Leander, Københavns Erhvervsakademi
 • Bo Pedersen, Københavns Erhvervsakademi
 • Hans James Mcdonnald, Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Kent Smidstrup, Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Finn B. Hansen, Erhvervsakademi Sydvest
 • Mogens Præst, Erhvervsakademi Sydvest
 • Morten Frank Christensen, Erhvervsakademi Sydvest
 • Sigurd Blöndal, Erhvervsakademi Sydvest
 • Niels Bruun, Erhvervsakademi Dania

Bio- og laboratorietekniske område

 • Inge Lise Rask, Professionshøjskolen Metropol
 • Annette Thromsholdt, Cph Business
 • Lene Fonager, Erhvervsakademi MidtVest

Medie/IT

 • Rie Nielsen, University College Nordjylland
 • Lars Bogetoft, Cph Business
 • Ola Pukki, Københavns Erhvervsakademi
 • Jesper Nordentoft, Københavns Erhvervsakademi
 • Anne Mette Tønnesen, Erhvervsakademi Sydvest

Økonomisk-merkantile samt samfundsfaglige område

 • Per Justesen, University College Nordjylland
 • Helle Johansen, VIA University College
 • Bo Steen Larsen, Cph Business
 • John Callisen, Cph Business
 • Ola Pukki, Københavns Erhvervsakademi
 • Helle Melgaard, IBA Erhvervsakademi Kolding
 • Mikael Rasmussen, IBA Erhvervsakademi Kolding
 • Søren Haahr, Erhvervsakademi Sydvest
 • Sonnich Jensen, Erhvervsakademi Sydvest
 • Johnny Ingerslev, Erhvervsakademi Sydvest
 • Suzanne Anthony, Erhvervsakademi Dania

Diplomuddannelser

Tekniske og teknologiske diplomuddannelser

 • Mette Elting, Danmarks Tekniske Universitet Diplom

HD-uddannelsen

 • Peder Østergaard, Aarhus Universitet
 • Søren Erik Nielsen, Aarhus Universitet
 • Jan Laursen, Aarhus Universitet
 • Finn Schøler, Aarhus Universitet
 • Lars Meldgaard, Syddansk Universitet
 • Lars Krull, Aalborg Universitet
 • Bodil Olai Hansen, Copenhagen Business School
 • Michael Andersen, Copenhagen Business School
 • Bjarne Astrup Jensen, Copenhagen Business School

Pædagogiske uddannelser

 • Janne Holt, University College Nordjylland
 • Jørn Søkilde, Professionshøjskolen UCC
 • Vibeke Boelt, VIA University College
 • Anne Mygind Brodersen

Sundhedsfaglige uddannelser

 • Lise Søggard Lund, Professionshøjskolen Metropol
 • Mette Rose, Professionshøjskolen UCC
 • Inge Hynkemejer, University College Syddanmark
 • Kim Koldby, University College Lillebælt

Samfunds-, økonomiske og merkantile uddannelser, ekskl. HD

 • Peder Andersen, Professionshøjskolen Metropol
 • Solveig Tove Brander, VIA University College
 • Lasse Bjerregaard, University College Sjælland
 • Randi Vindfeld, University College Syddanmark
 • Jesper Hjort, Erhvervsakademi Lillebælt

Ledelsesuddannelser

 • Tue Sanderhage, Professionshøjskolen Metropol
 • Trine Lumbye, VIA University College
 • Dorte Müller, Professionshøjskolen UCC
 • Bente Øhrstrøm, Københavns Erhvervsakademi

IT- og teknik-uddannelser

 • Jan Holler Foget, University College Nordjylland
 • Inge Vejs Edosa, VIA University College
 • Jörn Martin Hajek , Erhvervsakademi Aarhus

Medie- og kommunikationsuddannelser

 • Solveig Schmidt, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Nicolaj Christensen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Akademiuddannelser

Ledelsesuddannelser

 • Mette Elting, Danmarks Tekniske Universitet DIPLOM
 • Jørgen Beck, Erhvervsakademi Aarhus
 • Brian Kruse Jacobsen, Erhvervsakademi Aarhus

Økonomiske og merkantile udd./adm. og forvaltning /medie & Kom.

 • Solveig Schmidt, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Peder Andersen, Professionshøjskolen Metropol
 • René Block Mørkeberg, Cph Business
 • Jesper Hjort, Erhvervsakademi Lillebælt
 • Brian Kruse Jacobsen, Erhvervsakademi Aarhus

Tekniske og teknologiske uddannelser

 • Jan Holler Foget, University College Nordjylland
 • Hanne Bundgaard, VIA University College
 • Claudio Spaziani Testa , Københavns Erhvervsakademi
 • Finn B. Hansen, Erhvervsakademi Sydvest
 • Sigurd Blöndal, Erhvervsakademi Sydvest

Maritime uddannelser

Skibsfører/Skibsofficer

 • Mogens Larsen, Marstal Navigationsskole
 • Jan Askholm, SIMAC (evt. også vedr. skibsassistent- og maskinmesteruddannelsen)

Skibsassistent

 • Jan Gudmundsson, Marstal Navigationsskole
 • Kenneth Kirkegaard, Martec

Maskinmester

 • Brian Thomsen, Martec
 • Esben Hedegaard Thomsen, Aarhus Maskinmesterskole

Erhvervsfaglige og gymnasiale uddannelser

Erhvervsfaglige Uddannelser

I parentes er angivet, hvilken af de hidtidige erhvervsfaglige fællesindgange den pågældende er indstillet inden for. I de tilfælde, hvor indstillingen omfatter en konkret uddannelse inden for en hidtidige fællesindgang, er dette yderligere angivet med uddannelsens navn.

Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Helle Vestergaard Nielsen, Randers Social- og Sundhedsskole (Sundhed, omsorg og pædagogik)
 • Annie Madsen, CPH West (Krop og stil)
 • Kirsten Grosen Poulsen, Hansenberg, (Krop og stil)
 • Niels Rasmussen, Syddansk Erhvervsskole (Krop og stil)
 • Lena Katrine Berg, Tradium, Randers (Krop og stil)
Kontor, handel og forretningsservice
 • Hans Henning Nielsen, Aarhus Business College (Merkantil)
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Benny Hestbech, Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (Dyr, planter og natur/Anlægsgartner)
 • Inger Nørremark, Roskilde Tekniske Skole (Dyr, planter og natur/ Væksthusgartner og anlægsgartner)
 • Steen Forsmann, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet (Dyr, planter og natur/Skov- og naturtekniker)
 • Stig Hansen, Kold College, Odense (Dyr, planter og natur/Landmand)
 • Pernille Bjerre, Roskilde Tekniske Skole (Dyr, planter og natur/Dyrepasser)
 • Arne Tang Pedersen, Teknisk Skole Silkeborg (Mad til mennesker)
 • Hans-Henrik Jensen, Kold College, Odense (Mad til mennesker)
Teknologi, byggeri og transport
 • Niels Kjeldsen, Tech College Aalborg (Produktion og udvikling)
 • Anders Wendelboe, TEC (Transport og logistik)
 • Erik Hansen, Syddansk Erhvervsskole (Transport og logistik)
 • Hugo B. Nielsen, EUC Lillebælt (Transport og logistik)
 • Michael Ørum Henriksen, Selandia (Transport og logistik)
 • Lennarth Lindkvist, CELF (Transport og logistik)
 • Jens Bramstrup Hansen Herningsholm Erhvervsskole (Strøm, styring og it)
 • Jens Gjødsbøl, EUC Nord, (Bil, fly og andre transportmidler)
 • Lone Olsen, Syddansk Erhvervsskole (Bil, fly og andre transportmidler)
 • Michael Ørum Henriksen, Selandia (Bil, fly og andre transportmidler)
 • Bjarne Knudsen, Rybners (Bil, fly og andre transportmidler)
 • Kim Holst, Roskilde Tekniske Skole (Bygge og anlæg/ Snedker (bygningssnedker og maskinsnedker), tømrer, maler, murer og byggemontagetekniker)
 • Nicolaj Duus Baadsgaard, Syddansk Erhvervsskole (Bygge og anlæg)
 • Bo Banch, Construction College Aalborg (Bygge og anlæg)
 • Martin Lyhne Holmgaard, Herningsholm Erhvervsskole (Bygge og anlæg)
 • Henrik Mortensen, TEC, Frederiksberg (Bygge og anlæg)
 • Claus Bojsen Pedersen, København Tekniske Skole (Medieproduktion og logistik)
 • Karsten Jul, Malerskolen, Silkeborg Tekniske Skole (Medieproduktion og logistik)
 • Isabel Duckett, Roskilde Tekniske Skolen (Medieproduktion og logistik)
 • Jørgen Max Jørgensen, Medieskolerne / Media College Denmark (Medieproduktion og logistik)
 • Carsten Schmidt, Hansenberg, Kolding (Medieproduktion og logistik)
 • Alex Porsborg, Viden Djurs (Medieproduktion og logistik)

Gymnasiale Uddannelser

 • Jens Otto Petersen, Aalborg Handelsskole, Aalborg
 • Vibeke Thornvig Johnsen, Erhvervsskolen Hamlet, Hillerød
 • Jens Boe Nielsen, Nørre Gymnasium, Brønshøj
 • Lars Kofoed-Jensen, Haderslev Katedralskole, Haderslev
 • Steen Christensen, Tradium, Randers
 • Grethe Bjært, HF og VUC Fyn
 • Else Storgård Jacobsen, Randers HF og VUC
Senest opdateret 12. juni 2020