Hvad betyder Brexit for dig?

Når Storbritannien forlader EU, kan det ændre vilkårene for dig, der gerne vil arbejde i Storbritannien med danske kvalifikationer eller i Danmark med britiske kvalifikationer.

Storbritannien udtræder af EU den 29. marts 2019. Hvis du ønsker at udøve et erhverv, der kræver autorisation (lovreguleret erhverv) i Storbritannien eller Danmark, kan Brexit have konsekvenser for anerkendelse af dine kvalifikationer og din adgang til udøvelse af erhvervet. Konsekvenserne afhænger af, om Storbritannien og EU indgår en aftale, og i så fald hvad man bliver enige om i aftalen.

Hvis Storbritannien og EU indgår en aftale om, hvordan Storbritannien forlader EU, vil de nuværende EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer gælde frem til 31. december 2020. Du vil i den periode have samme rettigheder som i dag. Betingelser for anerkendelse af dine kvalifikationer og autorisation vil først ændre sig fra 1. januar 2021 og frem.
Hvis der ikke kommer en aftale mellem Storbritannien og EU om, hvordan Storbritannien forlader EU, vil betingelserne for anerkendelse og autorisation ændre sig allerede den 30. marts 2019.


Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (autorisation)

Erhvervsmæssige kvalifikationer omfatter diplomer, certifikater og andre beviser for formelle kvalifikationer og beviser for erhvervserfaring. Du skal have dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, når du ønsker at arbejde inden for et lovreguleret erhverv, som kræver autorisation. Dette gælder for dig, som er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Lovregulerede erhverv (autorisationserhverv) betyder, at man ifølge lovgivningen skal have bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for at få adgang til at udøve erhvervet eller til at bruge en beskyttet titel. Der er også tale om regulering af erhverv, når der ifølge lovgivningen stilles bestemte formelle krav, f.eks. krav om bestemte sprogkundskaber, krav om obligatorisk løbende faglig udvikling, betingelser for kapital- eller aktieandel, territoriale begrænsninger eller krav om en bestemt forsikringsdækning, krav om optagelse i et offentligt register m.v. Her taler vi dog alene om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Se først, om dit erhverv er lovreguleret:

I EU gælder EU-direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet). Andre EU-regler, som kan give mulighed for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i forbindelse med nogle specifikke lovregulerede erhverv, for eksempel inden for revision, advokatur, søfart, flytransport m.v., er ikke omtalt her.


Hvis du vil søge om autorisation i Storbritannien efter Brexit

Hvis du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv i Danmark og vil søge om anerkendelse med henblik på at udøve et erhverv, der kræver autorisation (lovreguleret erhverv) i Storbritannien, kan Brexit have konsekvenser for adgang til udøvelse af dit erhverv der. Konsekvenserne afhænger af, om Storbritannien og EU indgår en aftale, og i så fald hvad man bliver enige om i aftalen.

Hvis der ikke kommer en aftale, vil Storbritannien kunne ændre reglerne og begrænse din mulighed for at få anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer og adgang til at udøve dit erhverv i Storbritannien. Du vil samtidig opleve ændringer i procedurerne for at opnå adgang til at udøve dit erhverv.

Du skal også være opmærksom på, at Storbritannien ikke længere vil være omfattet af fælles EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det betyder, at din ansøgning om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer i Storbritannien vil blive behandlet alene efter britiske nationale regler for anerkendelse af kvalifikationer og adgang til udøvelse af det bestemte erhverv.

Konsekvenserne kan være forskellige, og her er et par eksempler på konsekvenser af Brexit uden aftale:

 • Det er muligt, at dit eksamensbevis for afsluttet uddannelse som læge, speciallæge, tandlæge, farmaceut, dyrlæge, sygeplejerske, jordemoder eller arkitekt ikke længere bliver anerkendt automatisk, og at du skal supplere uddannelsen eller opfylde visse andre krav.
 • Det er endvidere muligt, at din erhvervserfaring som arbejdstager eller som selvstændig erhvervsdrivende inden for nogle bestemte erhverv ikke bliver taget i betragtning eller ikke vil sikre dig automatisk anerkendelse i Storbritannien.
 • Du kan blive bedt om at opfylde specifikke krav om sprogkundskaber, der gælder i Storbritannien.
  Hvis der ikke kommer en aftale, vil Storbritannien også kunne begrænse din mulighed for midlertidigt at levere tjenesteydelser i Storbritannien.
 • Storbritannien kan lave andre regler for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Hold derfor løbende øje med de britiske anerkendelsesregler og/eller kontakt britiske kompetente myndigheder for dit erhverv.

Du kan løbende orientere dig om relevante britiske krav til adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation, og i tvivlstilfælde rette henvendelse til centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien:

Du kan kontakte:

Centre for Professional Qualifications
The Assistance Centre, ECCTIS Ltd
Suffolk House
68-70 Suffolk Road
Cheltenham
Gloucestershire
GL50 2ED
United Kingdom
Tlf.: +44 1242 258 608
Fax: +44 871 330 7005
E-mail:


Hvis du vil søge autorisation i Danmark efter Brexit

Hvis du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv i Storbritannien og vil søge om anerkendelse med henblik på at udøve et erhverv, der kræver autorisation (lovreguleret erhverv) i Danmark, vil Brexit have konsekvenser for adgang til udøvelse af dit erhverv her i landet. Konsekvenserne afhænger af, om Storbritannien og EU indgår en aftale, og i så fald hvad man bliver enige om i aftalen.

Hvis der ikke kommer en aftale, vil dine erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien som udgangspunkt blive behandlet her i landet efter danske regler for anerkendelse af kvalifikationer fra lande uden for EU (tredjelande).

Er du dansk statsborger eller statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, vil din ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer blive behandlet efter EU-regler, hvis du allerede har fået anerkendt dine britiske kvalifikationer i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og du har arbejdet mindst tre år i det land. Ellers bliver din ansøgning om anerkendelse behandlet efter de danske regler, der gælder for erhvervsmæssige kvalifikationer fra tredjelande.

Er du britisk statsborger, der har opnået ophold her i landet på baggrund af det såkaldte EU-opholdsdirektiv 2004/38/EF, kan du få behandlet din ansøgning om anerkendelse efter EU-regler, hvis du allerede har fået anerkendt dine britiske kvalifikationer i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og du har arbejdet mindst tre år i det land. Ellers bliver din ansøgning om anerkendelse behandlet efter de danske regler, der gælder for erhvervsmæssige kvalifikationer fra 3. lande.

Konsekvenserne kan være forskellige, og her er et par eksempler på konsekvenser af Brexit uden aftale:

 • Dit eksamensbevis for afsluttet uddannelse som læge, speciallæge, tandlæge, farmaceut, dyrlæge, sygeplejerske eller jordemoder bliver ikke nødvendigvis anerkendt automatisk.
 • Har du eksempelvis advokatbeskikkelse i Storbritannien, vil du ikke kunne søge om advokatbeskikkelse og dansk advokattitel i Danmark.
 • Opfylder du ikke de danske nationale krav om adgang til udøvelse af dit erhverv, vil danske kompetente myndigheder kunne give dig et afslag eller stille et krav om, at du supplerer uddannelsen eller opfylder visse andre formelle krav.
 • Du kan blive bedt om at opfylde specifikke krav om sprogkundskaber.
 • Det er muligt, at din erhvervserfaring som arbejdstager eller som selvstændig erhvervsdrivende ikke bliver taget i betragtning og ikke vil sikre dig automatisk anerkendelse her i landet.
 • Hvis der ikke kommer en aftale, vil din mulighed for midlertidigt at levere tjenesteydelser i Danmark blive begrænset.
 • Du vil samtidig kunne opleve ændringer i procedurerne for at opnå adgang til at udøve dit erhverv. Eksempelvis skal du påregne, at behandling af din ansøgning kan tage mere end tre måneder.

Du kan finde de relevante oplysninger om danske lovregulerede erhverv, kompetente myndigheder, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark m.v. her på siderne:

Du kan kontakte:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K
Danmark
Tlf: +45 3544 6200
E-mail:


Hvis du søger om autorisation før Brexit

Ansøger du om anerkendelse af dine danske erhvervsmæssige kvalifikationer i Storbritannien før den 29. marts 2019, vil din ansøgning blive behandlet efter EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EU-direktiv 2005/36/EF). Det samme gælder, hvis du før den 29. marts 2019 søger om anerkendelse af dine britiske erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark.


Hvis du allerede i dag har fået anerkendt dine britiske erhvervsmæssige kvalifikationer og har autorisation i Danmark

Hvis du allerede nu har adgang til at udøve dit erhverv (autorisation) i Danmark på baggrund af anerkendte erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien i henhold til EU-direktiv 2005/36/EF, vil du efter den 29. marts 2019 fortsat have ret til at udøve dit erhverv i Danmark, og du skal ikke søge om ny anerkendelse af dine kvalifikationer. Du fortsætter med at udøve erhvervet på de samme vilkår, som gælder for danske borgere.


Hvis du allerede i dag har fået anerkendt dine danske erhvervsmæssige kvalifikationer og har autorisation i Storbritannien

Efter Brexit kan det måske være vanskeligere for dig at arbejde varigt eller levere tjenesteydelser midlertidigt og lejlighedsvist i Storbritannien.

Derfor anbefales det, at du løbende orienterer dig om de relevante britiske krav for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation og i tvivlstilfælde retter henvendelse til det centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien:

Læs også Europa-Kommissionens vejledning til interessenter om konsekvenser af Brexit for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer:

 

Senest opdateret 23. oktober 2018