Gå til indhold

Hvad betyder Brexit for dig?

EU-reglerne om anerkendelse gælder ikke længere, når briter og britisk uddannede ansøger om autorisation i Danmark, og når danskere ansøger om autorisation i Storbritannien.

Storbritannien (England, Wales, Skotland og Nordirland) er trådt ud af EU og er fra den 1. januar 2021 ikke længere omfattet af EU's regler. Det gælder også anerkendelsesdirektivet (direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer).

Derfor har man ikke længere EU-rettigheder, hvis man som dansk eller britisk erhvervsudøver vil have autorisation eller lignende godkendelse til at arbejde i det andet land.


Autorisation i Storbritannien

Hvis du vil søge autorisation i Storbritannien

Du skal ansøge den relevante britiske myndighed om autorisation, og din ansøgning vil blive behandlet efter de britiske regler, der gælder for det pågældende erhverv.

Hvis du har spørgsmål om reglerne for i autorisation inden for et erhverv i Storbritannien, kan du kontakte det britiske center for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer:

Hvis du har fået autorisation i Storbritannien inden Brexit

Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien sikrer, at danskere og andre EU-borgere, som var bosiddende i Storbritannien inden 31. december 2020 og tidligere har opnået anerkendelse af deres kvalifikationer, ikke påvirkes af Brexit hvad angår deres tilladelse til at udøve deres erhverv i Storbritannien.

Hvis du har ansøgt om autorisation i Storbritannien inden Brexit

Hvis du som dansk statsborger med danske erhvervsmæssige kvalifikationer har ansøgt om autorisation i Storbritannien før 1. januar 2020, bliver din ansøgning behandlet efter EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (direktiv 2005/36/EF).


Autorisation i Danmark

Hvis du vil søge autorisation i Danmark

Hvis du er britisk statsborger eller dansk statsborger etableret som erhvervsudøver i Storbritannien, bliver din ansøgning om autorisation behandlet efter reglerne for tredjelandsborgere, dvs. den danske lovgivning, der gælder for det pågældende erhverv.

Læs om danske lovregulerede erhverv, deres kompetente myndigheder, og hvordan man ansøger om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark:

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den kompetente myndighed eller:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Danmark
Tlf. 7231 8700
E-mail:

Hvis du har fået autorisation i Danmark inden Brexit

Hvis du er britisk statsborger og har fået anerkendt dine lovregulerede erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark inden udgangen af 2020, gælder anerkendelsen fortsat.

Hvis du har ansøgt om autorisation i Danmark inden Brexit

Hvis du som britisk eller dansk statsborger har ansøgt om anerkendelse af dine britiske erhvervsmæssige kvalifikationer i Storbritannien før 1. januar 2020, bliver din ansøgning behandlet efter EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (direktiv 2005/36/EF).

 

 

Senest opdateret 22. februar 2021