Gå til indhold

Hvad betyder Brexit for dig?

Den britiske udtræden af EU betyder, at vilkårene fra 1. januar 2021 kan blive ændret for dig, der gerne vil arbejde i Storbritannien med danske kvalifikationer eller i Danmark med britiske kvalifikationer.

Storbritannien (England, Wales, Skotland og Nordirland) har den 31. januar 2020 forladt EU. Hvis du ønsker at udøve et erhverv, der kræver autorisation i Storbritannien eller Danmark, kan Brexit have konsekvenser for anerkendelse af dine kvalifikationer og din adgang til udøvelse af erhvervet. Konsekvenserne afhænger af, om Storbritannien og EU indgår en aftale, og i så fald, hvad man bliver enige om i aftalen.

Ved udtrædelsen trådte en overgangsperiode i kraft. Den gælder til udgangen af 2020, medmindre den forlænges. I overgangsperioden gælder alle EU’s regler fortsat for britiske borgere og virksomheder, og forhold og rettigheder i øvrigt er uændrede. Samtidig vil man forhandle om, hvordan det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien skal se ud.

 

Ansøg om autorisation nu

Du bør ansøge allerede nu, hvis du gerne vil opnå autorisation til at arbejde inden for et lovreguleret erhverv

  • i Storbritannien med danske kvalifikationer eller
  • i Danmark med britiske kvalifikationer.

Ved at ansøge i overgangsperioden indtil 31. december 2020 kan du få behandlet din ansøgning om autorisation efter EU-reglerne.

Opfordringen henvender sig til både arbejdstagere og selvstændige.

Læs om de lovregulerede erhverv, og hvordan du ansøger om autorisation:

> Erhverv i Storbritannien: Centre for Professional Qualifications (UK)

> Erhverv i Danmark

 

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (autorisation)

Erhvervsmæssige kvalifikationer omfatter diplomer, certifikater og andre beviser for formelle kvalifikationer og beviser for erhvervserfaring. Du skal have dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, når du ønsker at arbejde inden for et lovreguleret erhverv, som kræver autorisation. Dette gælder for dig, som er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Lovregulerede erhverv (autorisationserhverv) betyder, at man ifølge lovgivningen skal have bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for at få adgang til at udøve erhvervet eller til at bruge en beskyttet titel. Der er også tale om regulering af erhverv, når der ifølge lovgivningen stilles bestemte formelle krav, f.eks. krav om bestemte sprogkundskaber, krav om obligatorisk løbende faglig udvikling, betingelser for kapital- eller aktieandel, territoriale begrænsninger eller krav om en bestemt forsikringsdækning, krav om optagelse i et offentligt register m.v. Her taler vi dog alene om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Se først, om dit erhverv er lovreguleret:

I EU gælder EU-direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet). Andre EU-regler, som kan give mulighed for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i forbindelse med nogle specifikke lovregulerede erhverv, for eksempel inden for revision, advokatur, søfart, flytransport m.v., er ikke omtalt her.


Hvis du vil søge om autorisation i Storbritannien efter Brexit

Hvis du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv i Danmark og vil søge om anerkendelse med henblik på at udøve et erhverv, der kræver autorisation (lovreguleret erhverv) i Storbritannien, kan Brexit have konsekvenser for adgang til udøvelse af dit erhverv der.

Indtil den 31. december 2020 gælder de nuværende EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Betingelserne for anerkendelse af dine kvalifikationer og autorisation vil først ændre sig fra 1. januar 2021 og frem.

Hvis det ikke lykkes at få en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien på plads inden udløbet af overgangsperioden ved udgangen af 2020, vil Storbritannien kunne ændre reglerne og begrænse din mulighed for at få anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer og adgang til varigt at udøve dit erhverv i Storbritannien. Dine muligheder for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser kan også blive begrænset.

I overgangsperioden indtil udgang af 2020 gælder de nuværende EU regler men for yderligere information om britiske krav til adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation kan du rette henvendelse til centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien:

Du kan finde de relevante oplysninger om reglerne for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. i Storbritannien på den britiske regerings hjemmeside:

Du kan kontakte:

Centre for Professional Qualifications
The Assistance Centre, ECCTIS Ltd
Suffolk House
68-70 Suffolk Road
Cheltenham
Gloucestershire
GL50 2ED
United Kingdom
Tlf.: +44 1242 258 608
Fax: +44 871 330 7005
E-mail:


Hvis du vil søge autorisation i Danmark efter Brexit

Indtil den 31. december 2020 gælder de nuværende EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Betingelserne for anerkendelse af dine kvalifikationer og autorisation vil først kunne ændre sig fra 1. januar 2021 og frem.

Du kan finde de relevante oplysninger om danske lovregulerede erhverv, kompetente myndigheder, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark m.v. her på siderne:

Du kan kontakte:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Danmark
Tlf: 7231 8700
E-mail:


Hvis du søger om autorisation før Brexit

Ansøger du om anerkendelse af dine danske erhvervsmæssige kvalifikationer i Storbritannien før udtrædelsestidspunktet, vil din ansøgning blive behandlet efter EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EU-direktiv 2005/36/EF). Det samme gælder, hvis du før udtrædelsen søger om anerkendelse af dine britiske erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark.


Hvis du allerede i dag har fået anerkendt dine danske erhvervsmæssige kvalifikationer og har autorisation i Storbritannien

Efter udgangen af 2020 kan det måske blive vanskeligere for dig at arbejde varigt eller levere tjenesteydelser midlertidigt og lejlighedsvist i Storbritannien.

Derfor anbefales det, at du løbende orienterer dig om de relevante britiske krav for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation og i tvivlstilfælde retter henvendelse til det centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien:

 

Senest opdateret 01. oktober 2020