Gå til indhold

Lovregulerede erhverv med særlige regler

Nogle lovregulerede erhverv følger særlige regler, f.eks. krav om dansk statsborgerskab eller internationale brancheregler.

De fleste lovregulerede erhverv finder du på listen her:

Men inden for nogle erhverv kan man ikke på samme måde søge om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer. Hvis du er usikker på, hvilke regler der gælder, kan du kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Erhverv med begrænset mulighed for anerkendelse af udenlandske kvalifikationer

For nogle erhverv er der meget begrænsede muligheder for at få adgang til erhvervsudøvelse med udenlandske kvalifikationer. Der kan desuden være krav om dansk statsborgerskab, fordi erhvervet har karakter af en offentlig myndighedsfunktion. Disse erhverv er ikke omfattet af europæiske, nordiske eller bilaterale aftaler om anerkendelse.

Det gælder blandt andet de følgende – kontakt den nævnte myndighed, hvis du har spørgsmål:

Erhverv med særlige internationale brancheregler

For andre lovregulerede erhverv er det muligt at få adgang til erhvervsudøvelse med udenlandske kvalifikationer, men det sker efter nogle særlige regler for de enkelte brancher, i form af internationale konventioner, EU-regler eller dansk lovgivning.

Det gælder bl.a. følgende – kontakt den nævnte myndighed, hvis du har spørgsmål:

Vejtransport

Søtransport