Gå til indhold

Verifikation af eksamensbeviser

Før man kan vurdere en udenlandsk uddannelseskvalifikation, må man så vidt muligt sikre sig, at de fremlagte dokumenter er ægte og uforfalskede. Denne side giver nogle råd om, hvordan man kan verificere eksamensbeviser, og hvad man skal være opmærksom på.

Diplom under lupHvis man som institution, myndighed eller arbejdsgiver m.v. skal tage stilling til et udenlandsk uddannelsesdokument, kan man tage forskellige forholdsregler for at efterprøve dets ægthed:

 • Undersøg, om uddannelsesstedet er offentligt anerkendt enten af landets undervisningsministerium eller af et offentligt anerkendt akkrediteringsorgan. (Bemærk dog, at en institution godt kan være ægte og udbyde reelle uddannelser, selv om den ikke er offentligt anerkendt.)
 • Undersøg dokumentets udformning og oplysninger grundigt. Benyt for eksempel denne tjekliste:
 • Bed ansøgeren om at fremvise sine originale dokumenter.
 • Bed om en bekræftelse af dokumenterne direkte fra den udenlandske institution.
 • Kontakt det pågældende lands undervisningsministerium.

Der gives flere råd på de hjemmesider, som vi linker til nederst på siden.


Hvad skal man være opmærksom på?

Der kan forekomme forskellige slags svindel med eksamensbeviser:

 • Ændringer i ægte eksamensbeviser
 • Beviser fra fup-institutioner, de såkaldte "diploma mills"
 • Efterligninger af dokumenter fra ægte institutioner.

Ændringer i ægte dokumenter kan i nogle tilfælde vise sig ved følgende:

 • Ord eller tegn er streget over og erstattet af andre ord eller tegn.
 • Skygger på dokumenterne indikerer, at der er blevet klippet og klistret.
 • Ord eller tegn, som er klippet ud og erstattet, "hænger" lidt over eller under linjerne.

Fup-institutioner ("diploma mills") har ofte nogle af de følgende kendetegn:

 • Institutionen optræder ikke på lister over offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner.
 • Institutionen bærer et navn, der minder om navnet på en offentligt anerkendt institution.
 • Institutionens adresse er opfundet eller misvisende og ændres ofte.
 • Institutionen understreger på sin hjemmeside, at den ikke er en "diploma mill", og opgiver navne på akkrediteringsorganer, som er opfundet til lejligheden, eller som ikke er offentligt anerkendte.
 • De oplyste priser vedrører udstedelse af dokumenter, ikke undervisning.
 • Der tilbydes betaling med forskellige kreditkort på hjemmesiden.
 • Adgangs- og eksamenskrav er minimale.
 • Eksaminer kan opnås på meget kort tid.

Efterligninger af eksamensbeviser udstedt af offentligt anerkendte institutioner er ofte kendetegnet ved følgende:

 • Beviserne er helt eller næsten identiske med ægte diplomer fra den pågældende institution. De er således meget svære at afsløre.
 • Beviserne bærer falske studienumre, som vil kunne afsløres ved kontakt til uddannelsesinstitutionen.
 • Beviserne kan bære falske underskrifter, men også i nogle tilfælde ægte underskrifter fra ansatte ved den pågældende institution.

Hjælp til verifikation af dokumenter

Det kan være vanskeligt at se forskel på et ægte og et falsk eksamensbevis. Hvis du ønsker information og vejledning om verifikation af konkrete udenlandske uddannelsesbeviser eller kontrol af navngivne uddannelsesinstitutioner, kan du kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på eller tlf. 7231 8700.


"Diploma mills"

Internationalt er handel med falske eksamensbeviser et voksende problem. Med udbredelsen af internettet og udviklingen af sofistikerede computerprogrammer, fotokopimaskiner og printere er det blevet lettere at fremstille og udbyde falske dokumenter.

Det vurderes således, at der i dag findes over 800 såkaldte "diploma mills", dvs. privatpersoner eller organisationer, der fabrikerer falske eksamensbeviser. Diplomfabrikanterne sælger ofte dokumenterne via deres hjemmesider og reklamerer gennem uopfordrede e-mails (spam) og annoncer i internationale aviser og tidsskrifter.


Flere oplysninger om verificering og diplomsvindel

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024