Du er her: Forside Uddannelse Indsatsområder Fleksible uddannelser til fremtiden

Mere fleksible universitetsuddannelser

Topbillede
Regeringen og Folketingets partier indgik den 6. december 2018 en ny aftale, som skal give universitetsstuderende mere fleksible uddannelser og flere muligheder for at tilrettelægge deres uddannelse.

Aftalen gør op med det hidtidige system, hvor størstedelen går den samme vej gennem universitetet, og bidrager samtidig til et mere fleksibelt uddannelsessystem, der passer bedre til forskellige ønsker og til den tid, vi lever i.

Med aftalen bliver det bl.a. nemmere at veksle mellem studieliv og arbejdsliv, studere på deltid eller muligt at tage en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse. De studerende får med aftalen flere valgmuligheder på studiet og mulighed for at kombinere på tværs af fagområder og veksle mellem uddannelse og arbejdsmarked. Mere fleksible universitetsuddannelser skal også bidrage til en bevægelse i retning af øget livslang læring, hvor det bliver mere naturligt at vende tilbage til universitetet og bygge oven på erfaringerne efter nogle år på arbejdsmarkedet.

Den 6. december blev regeringen og Folketingets partier enige om at skabe mere fleksible universitetsuddannelser og give de studerende bedre muligheder for at vælge en mere fleksibel vej gennem universitetet, der passer til skiftende kompetencebehov på arbejdsmarkedet.

Aftalen indeholder blandt andet:

  • Bedre mulighed for at arbejde efter bacheloruddannelsen og for at vende tilbage til en kandidatuddannelse (retskravet forlænges til tre år)
  • Supplerende mulighed for 1-årige akademiske overbygningsuddannelser
  • Bedre mulighed for at studere på deltid (flere erhvervskandidatuddannelser).
  • Afskaffelse af bonus for hurtig studiestart

Videre forløb:

Regeringens udspil fra den 17. september rummer en række initiativer, som kræver forskellig opfølgning. De største initiativer kræver lov- og bekendtgørelsesændringer, nogle vil Uddannelses- og Forskningsministeriet følge op på, og andre vil universiteterne følge op på. Opfølgningsarbejdet er allerede begyndt.

Den aftalte forlængelse af retskravet er et af de initiativer, der kræver en ændring af universitetsloven. Det er forventningen, at lovforslaget fremsættes i Folketinget medio marts 2019. Hvis lovforslaget vedtages, træder det i kraft den 1. juli 2019, og forlængelsen af retskravet får virkning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019. Forlængelsen af retskravet vil dermed gælde for studerende, der har afsluttet deres bachelor i 2019. Når lovforslaget er fremsat, kan Folketingets behandling følges på  Folketingets hjemmeside.

Baggrund:

Aftalen tager udgangspunkt i regeringens udspil "Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden som blev præsenteret i september 2018.

Kontakt

Souschef: Adrian Lema, tlf. 7231 8126, e-mail: adl@ufm.dk

Senest opdateret 14. marts 2019