Du er her: Forside Uddannelse Indsatsområder Fleksible uddannelser til fremtiden

Mere fleksible universitetsuddannelser

Topbillede
Regeringen og Folketingets partier indgik den 6. december 2018 en ny aftale, som skal give universitetsstuderende mere fleksible uddannelser og flere muligheder for at tilrettelægge deres uddannelse.

Aftalen gør op med det hidtidige system, hvor størstedelen går den samme vej gennem universitetet, og bidrager samtidig til et mere fleksibelt uddannelsessystem, der passer bedre til forskellige ønsker og til den tid, vi lever i.

Med aftalen bliver det bl.a. nemmere at veksle mellem studieliv og arbejdsliv, studere på deltid eller muligt at tage en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse. De studerende får med aftalen flere valgmuligheder på studiet og mulighed for at kombinere på tværs af fagområder og veksle mellem uddannelse og arbejdsmarked. Mere fleksible universitetsuddannelser skal også bidrage til en bevægelse i retning af øget livslang læring, hvor det bliver mere naturligt at vende tilbage til universitetet og bygge oven på erfaringerne efter nogle år på arbejdsmarkedet.

Den 6. december blev regeringen og Folketingets partier enige om at skabe mere fleksible universitetsuddannelser og give de studerende bedre muligheder for at vælge en mere fleksibel vej gennem universitetet, der passer til skiftende kompetencebehov på arbejdsmarkedet.

Aftalen indeholder blandt andet:

  • Bedre mulighed for at arbejde efter bacheloruddannelsen og for at vende tilbage til en kandidatuddannelse (retskravet forlænges til tre år)
  • Supplerende mulighed for 1-årige akademiske overbygningsuddannelser
  • Bedre mulighed for at studere på deltid (flere erhvervskandidatuddannelser).
  • Afskaffelse af bonus for hurtig studiestart

Videre forløb:

Lovforslag L 201 om mere fleksible universitetsuddannelser m.v. blev vedtaget i Folketinget den 25. april 2019. Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Det vedtagne lovforslag bygger på den politiske aftale af 6. december 2018 om mere fleksible universitetsuddannelser, som rummer en række initiativer, der kræver forskellig opfølgning. De største initiativer kræver lov- og bekendtgørelsesændringer.

Der er den 1. maj 2019 iværksat en høring over udkast til ændringsbekendtgørelser. Høringen, der udløber den 31. maj 2019, kan følges her:

Afskaffelse af bonus for hurtig studiestart (1,08-reglen) træder i kraft fra 2020.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og forskningsministeren: Pressetelefonen, tlf. 7231 81 81.

Vedr. aftalen: Souschef Martha Brenfors, tlf. 7231 8863, mbr@ufm.dk.

    Senest opdateret 15. maj 2019