Du er her: Forside Uddannelse Indsatsområder Fremdriftsreformen

Fremdriftsreformen

Topbillede
Målet med fremdriftsreformen er at reducere studietidsforsinkelser på de videregående uddannelser med fleksible rammer til blandt andet universiteterne. Læs her om reformen.
Kontakt
Faglig koordinator
Telefon: +45 72 31 81 26
E-mail: adl@ufm.dk

Som led i fremdriftsreformen skal universiteterne reducere studietidsoverskridelsen med 4,3 måneder ud over normeret tid frem mod 2020, når reformen er fuldt indfaset i forhold til niveauet i 2011.

I november 2015 blev indgik regeringen en aftale med Socialdemokraterne, SF, De Radikale og Det Konservative Folkeparti om justering af fremdriftsreformen. Aftalen bidrager til, at institutionerne får mere frihed og fleksible rammer til at tilrettelægge uddannelserne efter de konkrete udfordringer og behov. Institutionerne får samtidig større fleksibilitet til at nå målene om studietidsreduktioner.

Videre forløb

Loven træder i kraft den 1. juli 2016. For universiteternes vedkommende lægger lovforslaget op til, at det enkelte universitetet har mulighed for at fastsætte de interne regler med virkning fra og med studieåret 2016-17, men reglerne skal senest være fastsat fra studieåret 2017-18.

Loven

Loven blev vedtaget den 3. maj 2016. Loven kan findes på Folketingets hjemmeside.

Lovudkastet har været i høring. Høringsbrev og høringssvar kan findes på Høringsportalen.

Politisk aftale

Der er den 20. november 2015 indgået en politisk aftale om at justere fremdriftsreformen.

Regeringens udspil

Regeringen har den 16. november 2015 præsenteret et udspil til justering af fremdriftsreformen.


Baggrund

Fremdriftsreformen er en delaftale under 'Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel' fra 2013.

Senest opdateret 03. maj 2016