Du er her: Forside Uddannelse Indsatsområder Fremdriftsreformen

Fremdriftsreformen

Topbillede
Målet med fremdriftsreformen er at reducere studietidsforsinkelser på de videregående uddannelser, bl.a. ved at give institutionerne fleksible rammer til at tilrettelægge uddannelserne.
Kontakt
Adrian Lema
Souschef
Tlf.: +45 72 31 81 26
Email: adl@ufm.dk

Med den oprindelig fremdriftsreform fra 2013 blev der stillet krav til universiteterne om at reducere den gennemsnitlige studietidsoverskridelse med 4,3 måneder frem mod 2020 i forhold til niveauet i 2011. Der blev herudover fastsat en række centrale studietidsregler,  som efterfølgende blev afskaffet igen med justeringen af fremdriftsreformen i 2015.

I november 2015 indgik Venstre, Socialdemokraterne, SF, De Radikale og Det Konservative Folkeparti en aftale om justering af fremdriftsreformen. Aftalen bidrog til, at institutionerne fik mere frihed og fleksible rammer til at tilrettelægge uddannelserne efter de konkrete udfordringer og behov. De centrale studietidsregler fra 2013 blev afskaffet, til gengæld fik universiteterne mulighed for at fastsætte interne studietidsregler fra om med studieåret 2016/2017. De fleste universiteter har f.eks. indført krav om, at de studerende skal bestå minimum 45 ECTS-point pr. studieår. 

Justering af fremdriftsreformen (2015)

Der er den 20. november 2015 indgået en politisk aftale om at justere fremdriftsreformen. Aftalen blev omsat til lov og trådte i kraft den 1. juli 2016. Loven kan findes på Folketingets hjemmeside.

    Fremdriftsreformen (2013)

    Fremdriftsreformen er en delaftale under 'Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel' fra 2013.

     

    Senest opdateret 22. februar 2018