Gå til indhold

Censorkorps for de kunstneriske uddannelser

Her finder du information om censorformandskabet for de kunstneriske uddannelser

Henvendelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

om censorområdet:


om censorbeskikkelser:

Et censorkorps omfatter som udgangspunkt bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser inden for samme faglige eller beslægtede område på tværs af universiteterne. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen beskikker censorkorpsene efter indstilling fra censorformanden.

Censorerne skal påse:

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen,
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning.

Læs mere om de gældende regler:


Navne og e-mailadresser på censorformandskabet ved de kunstneriske uddannelser:

Censorformand for de kunstneriske uddannelser

Lars Juel Thiis
ljt@cubo.dk

Næstformand - Arkitektur

Louise Ingeman
li@ostby.dk

Næstformand - Design

Anne Louise Bang
anlb@via.dk

Næstformand - Konservering

Birgit Vinther Hansen
birgit.vinter.hansen@gmail.com

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 27. februar 2024