Gå til indhold

Censorer på akademiuddannelser

Find navne, adresser m.m. på censorformandskaberne ved akademiuddannelserne (videregående voksenuddannelser)
FormandskabSekretariat

Administration og forvaltning

Formand:
Dorte Wier
lawwier@gmail.com
Tlf.: 2212 6458
Næstformand:
Peer Scahumburg-Müller
psm@tdc.dk
Tlf.: 4041 3745

Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Ledelse

Formand:
Pia Lindkvist
pili@UCNact2learn.dk
Tlf.: 7269 1667
Næstformand:
Jørgen Rybirk
rybirk@mail.dk
Tlf.: 4043 6857

Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Merkantil

Formand:
Kent Riis
kentriis@hotmail.com
Tlf.: 5150 4763

Næstformænd:

(Finansiel rådgivning, Økonomi og ressourcestyring, Skatter og afgifter):
Henrik Valentin Jensen
valentin.jensen@outlook.com
Tlf.: 2244 4333

(Salg og markedsføring):
Klaus E. Olsen
keolsen7@gmail.com
Tlf.: 2889 2838

(Internationalt transport og logistik
Retail):
Just Kjærgaard Pedersen
jukp@cphbusiness.dk
Tlf.: 2244 4333

(Kommunikation og formidling):
Ulla Skram
ull@cphbusiness.dk
Tlf.: 2921 0292

(Oplevelsesøkonomi):
Andreas Kjærgaard Kjeldsen
akj@ucl.dk
Tlf.: 4041 4083

Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Teknik, produktion, service m.v.

Formand:
Sara CBH Lorentzen
denlillekemiker@hotmail.com
Tlf.: 5054 4403

Næstformænd:

(Automation og drift
Energiteknologi):
Jesper Frank Carsten
jef@ucn.dk
Tlf.: 7269 1589

Byggekoordination
Byggeteknologi
Kirsten Nielsen
kirsten@nielsen-Nicolaisen.dk
Tlf.: 2071 3134

Proces-, Laboratorie- og fødevareteknologi
Gastronomi
Hygiejne og rengøringsteknik
Ernæring
Miljøteknologi
Kvalitet og måleteknologi

Gunhild Brynning
gub@eamv.dk
Tlf.: 5054 4403

(Innovation, produkt og produktion):
Lars Haahr
laarshaahr@mgmt.au.dk
5166  6408

(EL-installation
VVS-installation):
John Midtgaard Jensen
jmj@ucn.dk
Tlf.: 7269 1480

(Informationsteknologi):
Ole Middelhede
ole_middelhede@hotmail.com
Tlf.: 4057 0220

Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Velfærd, undervisning og sundhed Formand:
Jette Surlykke Tobiasen
jsto@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5283
Næstformand:
Anne Gerd Bangsbo Myrup
gbangsbo@gmail.com
Tlf.: 2029 2511
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Voksenunderviser Formand:
Benny Jacobsen
bennyjacobsen1@gmail.com
Næstfomand:
Marianne Kemény Hviid
mkhmentor@outlook.dk
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5180

Professionsbachelor-, Diplom- og Akademiuddannelserne inden for fagområdet medie og kommunikation

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

DMJX-uddannelserne og Grafisk kommunikatin

Formand:
Niels Krause-Kjær
nkk@dr.dk
Næstformænd:
Ture Wibrand
turewib@gmail.com
Ulla Krag Jespersen
ullakrag@gmail.com
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet
Tlf.: 7269 8700

Kontakt

Susanne Nielsen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 86 21
Email:

Kontakt

Susanne Nielsen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 86 21
Email: suni@ufm.dk
Senest opdateret 07. juli 2022